Afval

Changed
09/08/2022

Milieu is voor pleziervaart een regionale bevoegdheid omdat de waterwegen van de binnenvaart een gewestelijke materie zijn. Daarom verwijzen wij u voor meer informatie graag door naar de onderstaande betrokken webpagina’s:

Vlaams Gewest

Op dit moment bestaat er geen specifieke afvalreglementering voor de pleziervaart, er zijn echter wel algemene bepalingen uit de Vlaamse regelgeving belangrijk. Op de website van de Vlaamse Waterweg VisuRIS vindt u meer informatie over afvalreglementering voor pleziervaartuigen.

De Vlaamse Waterweg zorgt er ook voor dat er voor de binnenvaart een gestructureerde inzameling van scheepsafval plaatsvindt. Dit kan via de verschillende milieustraatjes en afvalparken.

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

Alle info van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest vindt u op de website van de haven van Brussel.

Waals Gewest

Alle info van het Waals Gewest vindt u op de website van Wallonië.