Overzicht commissies

Vanaf 19 oktober 2019 zijn de commissies en overlegstructuren die werden opgericht om uitvoering te geven aan de regelgeving inzake de pleziervaart samengesteld en actief.

 

Onderstaand vindt u een overzicht van de commissies en overlegstructuren:

 

1.      Federaal Overlegplatform Pleziervaart (FOP)

Het FOP is samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid en de verschillende deelsectoren in de pleziervaart. Hun voornaamste taak is het geven van advies aan de bevoegde ministers  over alle aspecten van de pleziervaart. Zo zal het overlegplatform o.a. advies moeten geven over de lijst van uitrusting voor de pleziervaartuigen en de brandingsporten. Een advies van het FOP is niet-bindend.

 

De samenstelling is als volgt:

 

Leden:

Plaatsvervangende leden:

CLAEYSSENS Peter - voorzitter

DE JONGE Pit

HOCKE Sylvie

HUYGE Jean-Pierre

MACHIELS Guido

MAENHAUT Tommy

MENS Willy

MONSIEUR Philippe

PEETROONS Carlo

RUELLE Didier

VAN DEN BORRE Koen - ondervoorzitter

VAN DEN KEYBUS Paul

VAN NEVEL Luc

WACKENIER Bart

DE BAERE Max

DEREUDDRE Eartha

JANSSENS Ludo

JASIENSKI André

LESCRAUWAET Alain

ROME Robert

SCHOENAERS Vincent

VAN DER WEEN Rudy

 

 

2.      Commissie voor de Pleziervaart

De Commissie voor de Pleziervaart is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale overheid en de gewesten, de sportclubs en de jeugdverenigingen. Deze commissie heeft tot taak brevetten die niet door de Belgische federale overheid worden afgegeven te beoordelen en desgevallend de gelijkwaardigheid ervan met federale vaarbevoegdheidsbewijzen te erkennen. Op deze manier wordt vermeden dat pleziervaarders die reeds op een bepaalde plaats in een regio of in het buitenland een opleiding hebben gevolgd en een brevet bekomen, een extra examen moeten afleggen.

Op de website van DG Scheepvaart zal een lijst worden gepubliceerd van brevetten die na advies van de commissie pleziervaart door de Minister als gelijkwaardig met federale vaarbevoegdheidsbewijzen worden erkend.

 

De samenstelling is als volgt:

 

Leden:

Plaatsvervangende leden:

BOSSAERT Dirk

CLOUWAERT Michel

HEYLBROECK Bart - ondervoorzitter

LETTANY Constant

MACHIELS Guido

ROME Robert

VAN DEN KEYBUS Paul

VAN DEUN Bie

VAN NEVEL Luc

VANDER VELDE Catherine

WACKENIER Bart - voorzitter

BAUTERS Kris

CARRON Peter

DE BAERE Max

DEJONCKHEERE Jo

HIELE Eric

JASIENSKI André

MENS Willy

PEETROONS Carlo

RAMMER Yves

VAN AUDENRODE Eric

WIAME-ROUCHET Marie-Blanche

 

3.      Examencommissie

Deze commissie die wordt voorgezeten door DG Scheepvaart, bestaat uit deskundigen die over de nodige theoretische en praktische expertise aangaande het varen met pleziervaartuigen beschikken. Deze commissie zal de details van de examenleerstof voor elk vaarbevoegdheidsbewijs beschrijven en examenvragen opmaken voor het bekomen van een vaarbevoegdheidsbewijs.

 

De samenstelling is als volgt:

 

ACKERMANS Franz

DEVRIENDT Robert

HIELE Eric

LETTANY Constant

MACHIELS Guido

PEETROONS Carlo

RUELLE Didier

SANCHEZ Manuel

UYTTENBROECK Kris

VAN DEN HEUVEL Walter

VAN DEN KEYBUS Paul

VERWERFT Hugo

WACKENIER Bart - voorzitter

WILLEMEN Remke

WOUTERS Kathleen - ondervoorzitter