Overzicht commissies

Banner pleziervaart

Vanaf 19 oktober 2019 zijn de commissies en overlegstructuren die werden opgericht om uitvoering te geven aan de regelgeving inzake de pleziervaart samengesteld en actief.

 

Onderstaand vindt u een overzicht van de commissies en overlegstructuren:

 

1.      Federaal Overlegplatform Pleziervaart (FOP)

Het FOP is samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid en de verschillende deelsectoren in de pleziervaart. Hun voornaamste taak is het geven van advies aan de bevoegde ministers  over alle aspecten van de pleziervaart. Zo zal het overlegplatform o.a. advies moeten geven over de lijst van uitrusting voor de pleziervaartuigen en de brandingsporten. Een advies van het FOP is niet-bindend.

 

De samenstelling is als volgt:

 

Leden:

Plaatsvervangende leden:

Claeyssens Peter - voorzitter

Van Den Borre Koen - ondervoorzitter

Wackenier Bart

Peetroons Carlo

Monsieur Philippe

Ruelle Didier

Lescrauwaet Alain

Huyge Jean-Pierre

Mens Willy

Machiels Guido

Hocke Sylvie

Bisaerts Danny

Van Nevel Luc

Maenhaut Tommy

Turf Sim

Glume Jean-Louis

Demoulin Chloé

Janssens Ludo

Van Der Ween Rudy

De Baere Max

Rome Robert

Dereuddre Eartha

Jasienski André

Schoenaers Vincent

Poignie Christophe

Herman Philippe

Crettels Sandy 

 

 

2.      Commissie voor de Pleziervaart

De Commissie voor de Pleziervaart is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale overheid en de gewesten, de sportclubs en de jeugdverenigingen. Deze commissie heeft tot taak brevetten die niet door de Belgische federale overheid worden afgegeven te beoordelen en desgevallend de gelijkwaardigheid ervan met federale vaarbevoegdheidsbewijzen te erkennen. Op deze manier wordt vermeden dat pleziervaarders die reeds op een bepaalde plaats in een regio of in het buitenland een opleiding hebben gevolgd en een brevet bekomen, een extra examen moeten afleggen.

Op de website van DG Scheepvaart zal een lijst worden gepubliceerd van brevetten die na advies van de commissie pleziervaart door de Minister als gelijkwaardig met federale vaarbevoegdheidsbewijzen worden erkend.

 

De samenstelling is als volgt:

 

Leden:

Plaatsvervangende leden:

Wackenier Bart - voorzitter

Heylbroeck Bart - ondervoorzitter

Bossaert Dirk

Rome Robert

Van Isacker Guy

Van Nevel Luc

Van Deun Bie

Machiels Guido

Vander Velde Catherine

Lettany Constant

Clouwaert Michel

Peetroons Carlo

Hiele Eric

Dejonckheere Jo

De Baere Max

Wiame-Rouchet Marie-Blanche

Bauters Kris

Carron Peter

Van Audenrode Eric

Jasienski André

Mens Willy

Rammer Yves

Sanchez José-Manuel

 

3.      Examencommissie

Deze commissie die wordt voorgezeten door DG Scheepvaart, bestaat uit deskundigen die over de nodige theoretische en praktische expertise aangaande het varen met pleziervaartuigen beschikken. Deze commissie zal de details van de examenleerstof voor elk vaarbevoegdheidsbewijs beschrijven en examenvragen opmaken voor het bekomen van een vaarbevoegdheidsbewijs.

 

De samenstelling is als volgt:

 

Bart Wackenier - voorzitter

Wouters Kathleen - ondervoorzitter

Ackermans Franz

Hiele Eric

Lettany Constant

Machiels Guido

Peetroons Carlo

Ruelle Didier

Sanchez José-Manuel

Uyttenbroeck Kris

Van den Heuvel Walter

Verwerft Hugo

Willemen Remke

Vander Velde Catherine

Bauters Kris