Agenda's

Banner pleziervaart

Het FOP vergadert gemiddeld 2 à 3 keren per jaar. De ontwerpagenda wordt, op initiatief van de voorzitter en op aangeven van de leden, in principe 10 dagen voor de vergadering overgemaakt aan de leden van het FOP. Van elke vergadering wordt een gedetailleerd verslag gemaakt en goedgekeurd op de volgende vergadering.

 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de agenda's.

 

Datum

Agendapunten

28/02/22

 1. WG Communicatie

 2. Praktijktesten

 3. Ervaringsattest

21/10/21

 1. WG Brandingsporten

 2. WG Communicatie

 3. Stand van zaken nieuwe wetgeving

10/06/21

 1. Advies Brandingsporten

 2. Communicatie

 3. Stand van zaken nieuwe wetgeving

 4. Promotie pleziervaart

 5. Resultaten enquête pleziervaart

 6. Ideeënbus

11/02/21

 1. Praktijktesten

 2. COVID-19

 3. Communicatie FOD

 4. Promotie pleziervaart

08/10/20

 1. Nieuw Huishoudelijk reglement

 2. Praktijktesten

 3. COVID-19

 4. WG Communicatie

 5. Het beleid horizon 2020-2023

08/05/20

 1. COVID-19

 2. Revisie Huishoudelijk reglement

 3. Praktijktesten

 4. Uitrusting

 5. Verslag WG Communicatie

17/01/20

 1. Nieuwe structuur examens

 2. Verslag WG Praktijktesten

 3. Verslag WG Communicatie

21/06/19

  1. Stand van zaken uitvoeringsbesluiten

  2. Examens pleziervaart

  3. Enquêteformulier

  4. Communicatie FOP

  5. Overgangsbepalingen

  6. Lijst veiligheidsuitrusting

01/03/19

  1. Werkgroep verplichte vaarbewijzen

  2. Communicatie FOP

  3. Stand van zaken uitvoeringsbesluiten

14/12/18

  1. Evaluatie KB brandingsporten

  2. Werkgroep verplichte vaarbewijzen

  3. Rol FOP

  4. Stand van zaken uitvoeringsbesluiten

14/09/18

  1. Beveiliging pleziervaart

  2. Follow-up FOP sneladvies

  3. Voorstel enquête

  4. Rol FOP

15/06/18

  1. Stand van zaken nieuwe wetgeving pleziervaart

  2. Dringende actiepunten

 •      Bft.-regel
 •      Reddingsvesten
 •      Verplichting vaarbrevet
 •      Zones binnenwateren
 •      Diverse bemerkingen Dhr. De Baere

  3. CE-certificatie

  4. Werkgroep brandingssporten

18/01/18

  1. Stavaza nieuwe wetgeving pleziervaart

  2. Werkgroep "CONTROLES"

  3. Inschrijvingsprocedure voor deelname aan het  examen

  4. Schengen

  5. FOP VII

  6. Varia :

 •      Rode diesel
 •      Examencentrum

31/08/17

  1. Stavaza nieuwe wetgeving pleziervaart

  2. Registratie voor demoboten

  3. Leerstof examens maritieme communicatie

    Stuurbrevet/Yachtman en BIPT

  4. Schengen

  5. Samenwerken met andere FOD’s

  6. Varia :

 •      Rode diesel
 •      Brief gouverneur brandingsporten
 •      Ongeval Capella

19/05/17

  1. Resultaat publieke bevraging – rol FOP

  2. Registratie en andere

  3. Werkingsterrein FOP i.v.m. volgende situaties :

 • Evaluatie veiligheidsdag Pleziervaart / Antwerpen  (RYCB / 9 april 2017)
 • Rode diesel + pleziervaart – actuele situaties
 • Schengen richtlijnen en administratie voor de pleziervaart

03/02/17

  1.Stand van zaken voorstellen brevetten en

    uitrusting pleziervaart

  2. Belgian Boat Show

  3. Brandingssporten evaluatierapport

  4. ¾ Bft regel kleine pleziervaart

  5. Varia :

 •      Statistieken ongevallen met pleziervaartuigen
 •      Administratieve boetes

06/12/16

  1.Brevetten pleziervaart

 •    Memorie van Toelichting
 •    Brevetten versie 2.2
 •    STCW

  2. Uitrusting pleziervaartuigen :

 •     Memorie van Toelichting
 •     Niet-exhaustieve lijst

  3. Brandingsporten

  4 .Varia :

 •     Wavekarting : ¾ bft regel
 •     Examenlocatie in Wallonië

04/10/16

  1. Planning.

  2. Werkgroep “brevetten pleziervaart”.

  3. Werkgroep “uitrusting”.

  4. Werkgroep “STCW commerciële pleziervaart”.

  5. Presentatie “inspecties SPN” (dhr Patrick Helsmoortel).

  6. Varia :

 •      Commerciële vlaggenbrief
 •      Toegankelijkheid van de haven van Antwerpen
 •      Toekomst van de zee – uitnodiging
 •      Staatssecretaris
 •      Administratieve boetes
 •      Verplichting marifoon
 •      Pleziervaartuigen met een lengte boven de 24m

26/05/16

  1. Werkgroep “brevetten pleziervaart”.

  2. Werkgroep “uitrusting”.

  3. Werkgroep “STCW commerciële pleziervaart”.

  4. Rode diesel.

  5. Presentatie “inspecties SPN” (dhr Patrick Helsmoortel).

  6. MRCC : bespreking ongevallen op zee (mevr.Réjane Gyssens).

  7.Varia :

 •     Registratie pleziervaartuigen
 •     Vragen van de sector inzake toepassing
 •     reglementering
 •     Veilig varen

03/03/16

  1. Redactiecomité brevetten pleziervaart.

  2. Werkgroep brevetten pleziervaart.

  3. KB Watersporten op zee.

  4. Presentatie “dienst Inspectie Pleziervaart”.

  5. Presentatie “dienst Certificatie Commerciële Pleziervaart”.

  6. Werkprogramma Federaal Overlegplatform Pleziervaart 2015-2016.

  7. Varia :

 •    STCW Commerciële Pleziervaart –werkgroep
 •   Campagne “Veilig varen”
 •   Radar brevet voor de pleziervaart op zee en de Beneden-  Zeeschelde

28/09/15

  1. Goedkeuring huishoudelijk reglement

  2. Redactiecomité brevetten pleziervaart

  3. Werkgroep brevetten pleziervaart

  4. KB Watersporten op zee

  5. De Commerciële pleziervaart

  6. Werkprogramma Federaal Overlegplatform Pleziervaart 2015-2016

07/05/15

  1. Leden van het Federaal Overlegplatform

  2. Nieuwe examencentra

  3. KB Pleziervaart

02/04/14

  1. Vaarbewijzen : KB en verslag van de werkgroep.

  2. Beleidsopties voor de nieuwe regering.

  3. Samenstelling van het overlegplatform.

  4. Staatshervorming.

29/04/13

  1 .Stand van zaken brevetten.

  2. Veiligheidsuitrusting.

  3. Milieuproblematiek : lozing afval op zee.

  4. Registratie pleziervaartuigen.

  5. APSB

15/10/12

  1. Stand van zaken brevetten.

  2. Stand van zaken registratie.

  3. Rode diesel.

  4. Elektronisch examensecretariaat.

19/04/12

  1. Jaarverslag 2011.

  2. Stand van zaken ICC.

  3. Opleiding en brevetten.

  4. Registratie pleziervaartuigen.

  5. Rode diesel.

  6. Vuurpijlen.

  7. Mededelingen van Vlaams Overlegplatform.

  8. Varia :

 •      Belgian Boatshow
 •      Loketten pleziervaart

11/10/11

  1. Stand van zaken ICC.

  2. Werkzaamheden van de werkgroep  “Opleidingen”.

  3. Problematiek vuurpijlen.

  4. Problematiek rode diesel.

  5. Londen Olympics 2012.

  6. Aangekondigde initiatieven.

05/04/11

  1. Stand van zaken ICC.

  2. Opleiding en brevetten.

  3. Registratie pleziervaartuigen.

  4. Rode diesel – vuurpijlen.

  5. Harmonisering reglementen.

  6. Mededelingen van Vlaams Overlegplatform.

  7. Varia :

 •      Preventiecampagne
 •      Minimumbemanning passagiersvaartuigen
 •      Mobiliteitsloket
 •      Waterwegenvignet
 •      Marifoon
 •      Vervanging van vlaggenbrief in Nederland

12/10/10

  1. Mededelingen Kernteam “Vlaams Overlegplatform”

  2. Nota Subteam “Kustjachthavens”.

  3. Pleziervaartloketten.

  4. Stand van zaken werkgroep “Brevetten”.

  5. Werkgroep “Registratie”.

  6. Aandachtspunt : harmonisatie scheepvaart-reglementen.

25/05/10

  1. Welkomstwoord.

  2. Inhoud en draagwijdte van het KB.

  3. Inhoud en draagwijdte van het MB

  4. Individuele voorstelling van de leden

  5. Bespreking ontwerp “huishoudelijk reglement”

  6. Bespreking ontwerp “conceptnota”.

  7. Aandachtspunten :

 •      Brevetten op zee
 •      Harmonisatie scheepvaartreglementen

  8. Bespreking actuele aangelegenheden :

 •     ICC
 •     Wijzer… op het water
 •     Veiligheidscampagne