Agenda's

Het FOP vergadert gemiddeld 2 à 3 keren per jaar. De ontwerpagenda wordt, op initiatief van de voorzitter en op aangeven van de leden, in principe 10 dagen voor de vergadering overgemaakt aan de leden van het FOP. Van elke vergadering wordt een gedetailleerd verslag gemaakt en goedgekeurd op de volgende vergadering.

 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de agenda's.

 

Datum

Agendapunten

11/02/21
 1. Praktijktesten
 2. COVID-19
 3. Communicatie FOD
 4. Promotie pleziervaart

08/10/20

 1. Nieuw Huishoudelijk reglement
 2. Praktijktesten
 3. COVID-19
 4. WG Communicatie
 5. Het beleid horizon 2020-2023

08/05/20

 1. COVID-19
 2. Revisie Huishoudelijk reglement
 3. Praktijktesten
 4. Uitrusting
 5. Verslag WG Communicatie

 

17/01/20

 1. Nieuwe structuur examens
 2. Verslag WG Praktijktesten
 3. Verslag WG Communicatie

 

21/06/19

  1. Stand van zaken uitvoeringsbesluiten

  2. Examens pleziervaart

  3. Enquêteformulier

  4. Communicatie FOP

  5. Overgangsbepalingen

  6. Lijst veiligheidsuitrusting

01/03/19

  1. Werkgroep verplichte vaarbewijzen

  2. Communicatie FOP

  3. Stand van zaken uitvoeringsbesluiten

 

14/12/18

  1. Evaluatie KB brandingsporten

  2. Werkgroep verplichte vaarbewijzen

  3. Rol FOP

  4. Stand van zaken uitvoeringsbesluiten

 

14/09/18

  1. Beveiliging pleziervaart

  2. Follow-up FOP sneladvies

  3. Voorstel enquête

  4. Rol FOP

 

15/06/18

  1. Stand van zaken nieuwe wetgeving pleziervaart

  2. Dringende actiepunten

     Bft.-regel

     Reddingsvesten

     Verplichting vaarbrevet

     Zones binnenwateren

     Diverse bemerkingen Dhr. De Baere

  3. CE-certificatie

  4. Werkgroep brandingssporten

 

18/01/18

  1. Stavaza nieuwe wetgeving pleziervaart

  2. Werkgroep "CONTROLES"

  3. Inschrijvingsprocedure voor deelname aan het

    examen

  4. Schengen

  5. FOP VII

  6. Varia :

     Rode diesel

     Examencentrum

 

31/08/17

  1. Stavaza nieuwe wetgeving pleziervaart

  2. Registratie voor demoboten

  3. Leerstof examens maritieme communicatie

    Stuurbrevet/Yachtman en BIPT

  4. Schengen

  5. Samenwerken met andere FOD’s

  6. Varia :

     Rode diesel

     Brief gouverneur brandingsporten

     Ongeval Capella

 

19/05/17

  1. Resultaat publieke bevraging – rol FOP

  2. Registratie en andere

  3. Werkingsterrein FOP i.v.m. volgende situaties :

 • Evaluatie veiligheidsdag Pleziervaart / Antwerpen  (RYCB / 9 april 2017)
 • Rode diesel + pleziervaart – actuele situaties
 • Schengen richtlijnen en administratie voor de pleziervaart

 

03/02/17

  1.Stand van zaken voorstellen brevetten en

    uitrusting pleziervaart

  2. Belgian Boat Show

  3. Brandingssporten evaluatierapport

  4. ¾ Bft regel kleine pleziervaart

  5. Varia :

     Statistieken ongevallen met pleziervaartuigen

     Administratieve boetes

 

06/12/16

  1.Brevetten pleziervaart

   Memorie van Toelichting

   Brevetten versie 2.2

   STCW

  2. Uitrusting pleziervaartuigen :

    Memorie van Toelichting

    Niet-exhaustieve lijst

  3. Brandingsporten

  4 .Varia :

    Wavekarting : ¾ bft regel

    Examenlocatie in Wallonië

 

04/10/16

  1. Planning.

  2. Werkgroep “brevetten pleziervaart”.

  3. Werkgroep “uitrusting”.

  4. Werkgroep “STCW commerciële pleziervaart”.

  5. Presentatie “inspecties SPN” (dhr Patrick

    Helsmoortel).

  6. Varia :

     Commerciële vlaggenbrief

     Toegankelijkheid van de haven van Antwerpen

     Toekomst van de zee – uitnodiging

     Staatssecretaris

     Administratieve boetes

     Verplichting marifoon

     Pleziervaartuigen met een lengte boven de

     24m

26/05/16

  1. Werkgroep “brevetten pleziervaart”.

  2. Werkgroep “uitrusting”.

  3. Werkgroep “STCW commerciële pleziervaart”.

  4. Rode diesel.

  5. Presentatie “inspecties SPN” (dhr Patrick

    Helsmoortel).

  6. MRCC : bespreking ongevallen op zee (mevr.

    Réjane Gyssens).

  7.Varia :

    Registratie pleziervaartuigen

    Vragen van de sector inzake toepassing

    reglementering

    Veilig varen

 

03/03/16

  1. Redactiecomité brevetten pleziervaart.

  2. Werkgroep brevetten pleziervaart.

  3. KB Watersporten op zee.

  4. Presentatie “dienst Inspectie Pleziervaart”.

  5. Presentatie “dienst Certificatie Commerciële

    Pleziervaart”.

  6. Werkprogramma Federaal Overlegplatform

    Pleziervaart 2015-2016.

  7. Varia :

      STCW Commerciële Pleziervaart –werkgroep

 

  Campagne “Veilig varen”

  Radar brevet voor de pleziervaart op zee en de Beneden-  Zeeschelde

28/09/15

 1. Goedkeuring huishoudelijk reglement

  2. Redactiecomité brevetten pleziervaart

  3. Werkgroep brevetten pleziervaart

  4. KB Watersporten op zee

  5. De Commerciële pleziervaart

  6. Werkprogramma Federaal Overlegplatform

    Pleziervaart 2015-2016

 

 

 

07/05/15

  1. Leden van het Federaal Overlegplatform

  2. Nieuwe examencentra

  3. KB Pleziervaart

 

02/04/14

  1. Vaarbewijzen : KB en verslag van de werkgroep.

  2. Beleidsopties voor de nieuwe regering.

  3. Samenstelling van het overlegplatform.

  4. Staatshervorming.

 

29/04/13

  1 .Stand van zaken brevetten.

  2. Veiligheidsuitrusting.

  3. Milieuproblematiek : lozing afval op zee.

  4. Registratie pleziervaartuigen.

  5. APSB

 

15/10/12

  1. Stand van zaken brevetten.

  2. Stand van zaken registratie.

  3. Rode diesel.

  4. Elektronisch examensecretariaat.

 

19/04/12

  1. Jaarverslag 2011.

  2. Stand van zaken ICC.

  3. Opleiding en brevetten.

  4. Registratie pleziervaartuigen.

  5. Rode diesel.

  6. Vuurpijlen.

  7. Mededelingen van Vlaams Overlegplatform.

  8. Varia :

     Belgian Boatshow

     Loketten pleziervaart

 

11/10/11

  1. Stand van zaken ICC.

  2. Werkzaamheden van de werkgroep

     “Opleidingen”.

  3. Problematiek vuurpijlen.

  4. Problematiek rode diesel.

  5. Londen Olympics 2012.

  6. Aangekondigde initiatieven.

 

05/04/11

  1. Stand van zaken ICC.

  2. Opleiding en brevetten.

  3. Registratie pleziervaartuigen.

  4. Rode diesel – vuurpijlen.

  5. Harmonisering reglementen.

  6. Mededelingen van Vlaams Overlegplatform.

  7. Varia :

     Preventiecampagne

     Minimumbemanning passagiersvaartuigen

     Mobiliteitsloket

     Waterwegenvignet

     Marifoon

     Vervanging van vlaggenbrief in Nederland

 

12/10/10

  1. Mededelingen Kernteam “Vlaams Overleg-

    platform”

  2. Nota Subteam “Kustjachthavens”.

  3. Pleziervaartloketten.

  4. Stand van zaken werkgroep “Brevetten”.

  5. Werkgroep “Registratie”.

  6. Aandachtspunt : harmonisatie scheepvaart-

    reglementen.

 

25/05/10

  1. Welkomstwoord.

  2. Inhoud en draagwijdte van het KB.

  3. Inhoud en draagwijdte van het MB

  4. Individuele voorstelling van de leden

  5. Bespreking ontwerp “huishoudelijk reglement”

  6. Bespreking ontwerp “conceptnota”.

  7. Aandachtspunten :

               Brevetten op zee

               Harmonisatie scheepvaartreglementen

  8. Bespreking actuele aangelegenheden :

               ICC

               Wijzer… op het water

               Veiligheidscampagne