Adviezen

Banner pleziervaart

Het FOP voorziet in een permanent en gestructureerd overleg tussen de sector en kan de advies uitbrengen aan de minister op vraag van de minister of op eigen initiatief.

 

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de adviezen die door het FOP aan de minister werden overgemaakt.

 

Datum

Thema

24/06/2021

Evaluatie KB Brandingsporten periode 2019-2020

29/10/2020

Beleidshorizon pleziervaart 2025

13/10/2020

Uitstel praktijktesten

31/08/2020

FOP Huishoudelijk reglement

15/06/2020

praktijktesten

02/03/2020

Lijst uitrusting speciale categorieën

02/08/2019

Niet-exhaustieve lijst veiligheidsuitrusting (cfr art 3.76 KB van 28 juni 2019)

14-01-2019

Visienota & actieplan communicatie FOP

09-01-2019

Evaluatie KB Brandingsporten 2017-2018

18-10-2018

Rode diesel

27-07-2018

Sneladvies  “nieuwe wetgeving pleziervaart” (bvb ¾ Bft-regel, …)

27-02-2018

Controle van de veiligheidsuitrusting

Handelaarsvaartuigen

13-10-2017

Vertegenwoordigers van het FOP

07-07-2017

Rode diesel

07-02-2017

Evaluatie KB Brandingsporten 2016

23-12-2016

Vaarbewijzen & veiligheidsuitrusting