Adviezen

Het FOP voorziet in een permanent en gestructureerd overleg tussen de sector en kan de advies uitbrengen aan de minister op vraag van de minister of op eigen initiatief.

 

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de adviezen die door het FOP aan de minister werden overgemaakt.

 

Datum Thema
02/08/2019 Niet-exhaustieve lijst veiligheidsuitrusting (cfr art 3.76 KB van 28 juni 2019)
14/01/2019 Visienota & actieplan communicatie FOP
09/01/2019

Evaluatie KB Brandingsporten 2017-2018

18/10/2018 Rode diesel
27/07/2018 Sneladvies "nieuwe wetgeving pleziervaart" (bvb 3/4 Bft regel)
27/02/2018 Controle van de veiligheidsuitrusting, handelaarsvaartuigen
13/10/2017 Vertegenwoordigers van het FOP
07/07/2017 Rode diesel
07/02/2017 Evaluatie KB Brandingsporten 2016
23/12/2016 Vaarbewijzen & veiligheidsuitrusting