Herziening van de wetgeving pleziervaart

 

De wetgeving pleziervaart wordt herzien

 

Minister Bellot en Staatssecretaris De Backer werken samen aan de herziening van de pleziervaartwetgeving, op de binnenwateren en op zee.

 

Op de Belgian Boat Show 2017 gaf Staatssecretaris dhr De Backer het officieel startschot voor de herziening van de wetgeving pleziervaart. Hij gaf uitleg over het voorbereidende werk dat samen met de pleziervaartsector is verricht en hoe hij verder het publiek en overheidspartners wil bevragen om finaal de wetgeving effectief te hervormen.

 

Een groot deel van het voorbereidend werk, uitgewerkt in concrete voorstellen, is verricht binnen het Federaal Overlegplatform Pleziervaart, met vertegenwoordigers van de administratie, pleziervaartindustrie en pleziervaartverenigingen uit het Vlaamse en Franstalige gedeelte.

 

De voorstellen zijn nu publiekelijk beschikbaar en nu krijgt de hele pleziervaartsector (vereniging, organisatie, bedrijf, pleziervaarder) zelf de kans om zijn mening hierover te geven.

 

 

Pleziervaarder – wat is jouw mening?

 

De wetgeving pleziervaart wordt herzien. Geef je mening over de voorstellen die op tafel liggen! Vind je ze terecht? Kunnen ze beter? Moeten ze anders? Zie je nog problemen die niet aan bod komen? Wat is volgens jou een goede oplossing?

 

De bevraging is op 31 maart beëindigd. Bedankt voor jullie reacties!

 

 

Documentatie

 

 Klik hier voor een overzicht van de knelpunten (PDF, 234.41 KB) en de voorgestelde oplossingen.

Voor hen die dieper willen graven, hieronder de ontwerpteksten van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart:

 

Resultaten publieke bevraging

 

De publieke bevraging liep van woensdag 8/02 tem vrijdag 31/03 en was met een totaal van 1659 reacties een waar succes! We danken allen die hun mening hebben geuit en zo hebben bijgedragen aan een beter inzicht in hoe de sector aankijkt tegen de voorgestelde vernieuwingen.

 

De reacties komen gelijkmatig verdeeld uit zowel het Nederlandstalig als Franstalig landsgedeelte, met pleziervaarders uit verschillende sectoren (bijvoorbeeld binnenvaart, kustvaart, kleinzeilerij…). Het merendeel onder hen heeft een eigen boot en heeft een vaarbewijs.

 

Algemeen stellen we vast dat alle voorstellen van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart (FOP) ruim ondersteund werden (behalve vraag 9 over uitrusting, zie (*)).

 

Verder was er ook de mogelijkheid om toelichting te geven bij elk van de knelpunten. Ook deze reacties worden geanalyseerd en waar nuttig, in overweging genomen.

 

(*) Vraag 9 was niet helemaal correct geformuleerd. Het voorstel houdt niet in ‘de lijst met verplichte uitrusting’ jaarlijks te herzien. Het voorstel is wel de functionele vereisten vastleggen en jaarlijks evalueren hoe aan deze vereisten kan voldaan worden - niet om de voorgaande manieren te schrappen, maar net om ruimte te geven aan nieuwe technologische mogelijkheden.

 

Verder traject

 

Op basis van de voorstellen van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart (FOP) en de resultaten van de publieke bevraging, werkt de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, samen met de kabinetten van Staatssecretaris dhr De Backer en Minister dhr Bellot, verder aan een vernieuwd voorstel. Dat laatste wordt dan in een verder stadium besproken met andere betrokken overheidsinstanties.