Herziening van de wetgeving pleziervaart

 

De wetgeving pleziervaart wordt herzien

 

Minister Bellot en Staatssecretaris De Backer werken samen aan de herziening van de pleziervaartwetgeving, op de binnenwateren en op zee.

 

Op de Belgian Boat Show 2017 gaf Staatssecretaris dhr De Backer het officieel startschot voor de herziening van de wetgeving pleziervaart. Hij gaf uitleg over het voorbereidende werk dat samen met de pleziervaartsector is verricht en hoe hij verder het publiek en overheidspartners wil bevragen om finaal de wetgeving effectief te hervormen.

 

Een groot deel van het voorbereidend werk, uitgewerkt in concrete voorstellen, is verricht binnen het Federaal Overlegplatform Pleziervaart, met vertegenwoordigers van de administratie, pleziervaartindustrie en pleziervaartverenigingen uit het Vlaamse en Franstalige gedeelte.

 

De voorstellen zijn nu publiekelijk beschikbaar en nu krijgt de hele pleziervaartsector (vereniging, organisatie, bedrijf, pleziervaarder) zelf de kans om zijn mening hierover te geven.

 

 

Pleziervaarder – wat is jouw mening?

 

De wetgeving pleziervaart wordt herzien. Geef je mening over de voorstellen die op tafel liggen! Vind je ze terecht? Kunnen ze beter? Moeten ze anders? Zie je nog problemen die niet aan bod komen? Wat is volgens jou een goede oplossing?

 

De bevraging is op 31 maart beëindigd. Bedankt voor jullie reacties!

 

 

Documentatie

 

 Klik hier voor een overzicht van de knelpunten (PDF, 234.41 KB) en de voorgestelde oplossingen.

Voor hen die dieper willen graven, hieronder de ontwerpteksten van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart: