Groepsactiviteiten

Banner pleziervaart

Scope

Voor groepsactiviteiten in de havens van de kust en op zee tot 60 zeemijl uit de kust moet een vergunning aangevraagd worden.
Onder groepsactiviteiten wordt verstaan:
  • wedstrijden;
  • sport- en ontspanningsactiviteiten in groepsverband.
Deze verplichting geldt voor:
  • brandingsporten;
  • pleziervaartuigen.
 

Procedure

Elke wedstrijd en groepsactiviteit moet een voorafgaandelijke vergunning krijgen. Deze vergunning moet je 3 weken op voorhand aanvragen. Mail naar: brandingsport@mobilit.fgov.be.
 
De administratie beslist over de vergunning en kan bijkomende voorwaarden opleggen en afwijkingen toestaan voor groepsactiviteiten of deze weigeren.
 
Andere activiteiten die buiten het toegestane gebruik van de betreffende insteekzone vallen, moeten op dezelfde wijze aangevraagd worden en worden op dezelfde wijze behandeld door de administratie.
 

Omzendbrieven

Eind 2018 heeft de FOD in samenwerking met de sector een evaluatie gemaakt van de vergunningen en de omzendbrief. Hiertoe hebben er meerdere overlegmomenten plaatsgevonden met verschillende gebruikers (kleinzeilerij, brandingsporten, scholing, recreatieve wedstrijden en officiële wedstrijden) en overkoepelende organisaties.
 
Er is besloten de omzendbrief aan te passen op een aantal punten.
 
Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving is ook de vereiste in verband met de reddingsvesten aangepast.
 
De nieuwe omzendbrief ‘Omzendbrief Pleziervaart 2019/02’ vervangt ‘Omzendbrief Pleziervaart 2019/01’ van 25/03/2019.
 
Omwille van de maatregelen opgelegd naar aanleiding van de corona-pandemie, zijn meerdere lessenreeksen – nodig ter voorbereiding van een officieel brevet- niet kunnen doorgaan. Met omzendbrief 2021/01 worden een aantal afwijkingen toegekend om een goede omkadering van wedstrijden en groepsactiviteiten te kunnen blijven waarborgen. Deze afwijkingen zijn geldig tot eind 2021.
 

EPIRB

In het geval dat de omzendbrief een EPIRB oplegt, is het aan boord hebben van een PLB (406MHz) voldoende als alternatief.
 

Reddingsvesten

De vereiste betreffende het dragen van de reddingsvest tijdens wedstrijden, groeps- en ontspanningsactiviteiten op zee is aangepast en in lijn gebracht met de algemeen geldende verplichting.
 

Toezicht

De verplichting om een check van de uitrusting uit te voeren bij 20% van de deelnemers, geldt enkel nog bij ‘officiële wedstrijden’ (bv wedstrijden in het kader van het Open Noordzee Kampioenschap en wedstrijden in de Cruiser Rating klasse).
 
Er is met de sector overeengekomen dat vanuit hun hoek ook verdere inspanningen zullen geleverd worden qua sensibilisering over veiligheidsuitrusting en veiligheid aan boord. Deze aanpak zullen we eind dit jaar samen evalueren.