Verplichting brevet

Banner pleziervaart

Algemeen

Voor de binnenwateren is een vaarbrevet verplicht indien het pleziervaartuig:

  • wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, of
  • door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of
  • een romplengte van meer dan 15m heeft.

Op de Beneden-Zeeschelde is dat het algemeen stuurbrevet, op de andere binnenwateren is een beperkt stuurbrevet voldoende.

 

Tot 1 januari 2022 is in de kusthavens en op zee een vaarbrevet verplicht, indien:

  • het pleziervaartuig wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, of
  • het een romplengte van meer dan 24m heeft.

 

Vanaf 1 januari 2022 is in de kusthavens en op zee een vaarbrevet verplicht, indien het pleziervaartuig:

  • wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, of
  • door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of
  • een romplengte van meer dan 15m heeft.

 

Opmerking – sensibilisering tot 31 december 2022

 

De wetgeving voorziet dat vanaf 1 januari 2022 ook bij privaat gebruik op zee (voor de groep pleziervaartuigen die door een motor voortbewogen sneller dan 20km/h kunnen varen of een romplengte hebben van meer dan 15m) een vaarbrevet verplicht is. Als alternatief is een ervaringsattest voldoende.

Dit ervaringsattest wordt tegen eind mei gelanceerd. We beseffen dat het niet voor iedereen (die een ervaringsattest wil bekomen) zal lukken om voor eind juni de bijhorende opfrissingscursus te volgen. We hebben daar begrip voor en daarom voorzien we vanaf deze zomer tot het einde van het jaar een periode van sensibilisering.

 

 

Het algemeen stuurbrevet is voldoende voor privaat gebruik op de Belgische zee (ook voorbij de 6 zeemijl).

 

Bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

De kapitein (en eventueel officieren belast met brugwacht) aan boord van pleziervaartuigen ingezet voor bedrijfs- en beroepsmatig gebruik tot een lengte van 24m moeten op zee houder zijn van het betreffende STCW-brevet.
 
Binnen de havens van de kust, de Belgische territoriale zee (12 zeemijl) en de EEZ is het brevet yachtman voldoende.
 
Binnen de havens van de kust en de Belgische territoriale zee (12 zeemijl) is voor de scholing met pleziervaartuigen zonder kajuit een scholingsbrevet voldoende. Dit geldt enkel voor scholing georganiseerd door een Gemeenschap of door een sportfederatie erkend door een Gemeenschap of door sportclubs aangesloten bij de sportfederatie.
 

Info wettelijk kader

Het stuurbrevet voor de binnenwateren werd al in 1993 (met een overgangsperiode van twee jaar waarin men het stuurbrevet bij verklaring op erewoord kon verkrijgen) ingevoerd voor bestuurders van vaartuigen langer dan 15 meter en/of sneller dan 20 km per uur.

 

Vanaf 1 januari 2022 zal het stuurbrevet ook op zee verplicht zijn voor deze categorieën van vaartuigen. Dit werd via de Wet Pleziervaart in 2018 opgelegd waarbij de modaliteiten verder werden uitgewerkt in het KB Pleziervaart van 2019.

 

Vanaf 1 juli 2021 zal naast het theoretisch examen, dat in 1995 werd ingevoerd, ook het praktijkexamen verplicht zijn om een stuurbrevet te behalen (in plaats van het dienstboekje).

 

Al deze wetgeving samen met hun overgangsmaatregelen werden via een openbaar parcours, die door iedereen te raadplegen was, via de representatieve organisaties uit de sector uitvoerig gecommuniceerd op onze en alle betrokken websites en de diverse sociale media sinds 2016.