Overzicht brevetten

Banner pleziervaart

Er zijn verschillende soorten vaarbevoegdheidsbewijzen, waarbij de zone waarin het geldig is, verschilt.

Beperkt stuurbrevet: geldig in

 • de afgesloten meren (nog nader te bepalen door de minister)
 • de met de zee verbonden binnenwateren (uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde)

 

Algemeen stuurbrevet: geldig in

 • de afgesloten meren (nog nader te bepalen door de minister)
 • de met de zee verbonden binnenwateren (uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde)
 • de Beneden-Zeeschelde
 • de havens van de kust
 • vanaf het strand tot 6 zeemijl

Het algemeen stuurbrevet is voldoende voor privaat gebruik op de Belgische zee (ook voorbij de 6 zeemijl).

 

Brevet yachtman: geldig in

 • de afgesloten meren (nog nader te bepalen door de minister)
 • de met de zee verbonden binnenwateren (uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde)
 • de Beneden-Zeeschelde
 • de havens van de kust
 • de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl
 • de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl
 • de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl

 

Brevet yachtnavigator: overal geldig, zelfs tot voorbij 200 zeemijl

 

In de praktijk betekent dit dat wanneer men in het bezit is van een algemeen stuurbrevet, dit ook geldig is in de zones waar een beperkt stuurbrevet vereist is. Zo is ook het brevet yachtman overal geldig waar het algemeen stuurbrevet of ook het beperkt stuurbrevet vereist is.

 

Daarnaast is een radarbrevet voorzien dat wordt uitgereikt aan de personen die kunnen aantonen dat ze de navigatie van een pleziervaartuig op grond van door middel van radar verkregen gegevens veilig kunnen uitvoeren.

 

De vaarbevoegdheidsbewijzen en het radarbrevet zijn onbeperkt geldig in tijd.

 

De vaarbevoegdheidsbewijzen en het radarbrevet, uitgereikt door de administratie in het verleden, behouden hun geldigheid.