Yachtman/yachtnavigator

Vereisten

De vaarbevoegdheidsbewijzen worden afgeleverd door de administratie, als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • minimumleeftijd 16 jaar (inschrijven voor het examen kan vanaf 15 jaar);
 • medisch geschikt (medisch attest - zie hieronder bij 'Formulieren' - blijft maar 2 jaar geldig);
 • geslaagd in theoretisch gedeelte;
 • geslaagd in de praktijktest.

 

Aanvraag van een brevet

Het brevet wordt aangevraagd via de FOD Mobiliteit en Vervoer. U schrijft zich in voor het examen en bezorgt ons het medisch attest. Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt het brevet aan u afgeleverd.

Er kan maar een brevet yachtman aangevraagd worden als de betrokkene beschikt over een Algemeen Stuurbrevet. Meer informatie vindt u op de webpagina ‘beperkt en algemeen stuurbrevet’.

Bij de aanvraag van een brevet yachtnavigator dient men te beschikken over het brevet yachtman.

 

Aanvraag voor een duplicaat

 • Een duplicaat kan worden aangevraagd met behulp van het aanvraagformulier dat u onderaan deze pagina terugvindt. Alle verdere instructies vindt u daarin terug. De aanvraag verloopt volledig via mail.
 • De aanvraag van een duplicaat is ENKEL mogelijk als aan strikte voorwaarden voldaan is: verlies, diefstal, beschadiging, foutieve gegevens of brevet nooit ontvangen.
 • Een duplicaat wordt pas afgeleverd nadat wij de betaling van 20 euro hebben ontvangen.

 

 

Inschrijven voor het theoretisch examen

Als u wenst deel te nemen aan het examen aanvulling Yachtman of aanvulling Yachtnavigator moet u zich online inschrijven aan de hand van uw identiteitskaart. Voor buitenlanders die geen Belgische identiteitskaart hebben is op de site een speciale procedure voorzien.

 

Op de site moet u uit de lijst met mogelijkheden het soort examen, de plaats en het tijdstip van het examen zelf kiezen. U zal dan een mail ontvangen met de vraag om het inschrijvingsgeld te storten op het rekeningnummer en met de gestructureerde mededeling die in de mail vermeld staan. Uiterlijk 1 week voor de datum van het examen dienen wij het geld te ontvangen

 

Eens uw betaling ontvangen, krijgt u een mail met de uitnodiging voor het examen. Op deze uitnodiging staat uw uniek examennummer, dat u nodig hebt om aan het examen op de computer te kunnen deelnemen.

Vergeet niet deze uitnodiging, samen met uw identiteitskaart, op het examen mee te brengen!

U dient zo snel mogelijk te betalen, als we het verontschuldigde bedrag niet minstens 1 week voor de origineel ingeplande datum van het examen ontvangen, wordt uw examensessie automatisch afgesloten. Terugbetalingen zijn niet mogelijk.

 

U dient zelf in te loggen met uw ID en een examenplaats te reserveren. Bij het tabblad van de gekozen maand dient u eventjes geduld te hebben.. Het duurt eventjes alvorens de nog  beschikbare data verschijnen. U kan tot 4 maanden vooruit boeken. Wij kunnen geen manuele inschrijvingen of aanpassingen doen en kunnen u hiermee niet telefonisch of per mail verder helpen..

 

Alle examencentra zijn volzet tot eind juni.

 

We hebben momenteel te maken met een uitzonderlijk grote vraag aan examens. Om die reden hebben we extra examendagen voorzien in de examencentra te Oostende, Antwerpen en Namen. Deze extra dagen zijn echter intussen ook snel weer bezet. We zijn niet in de mogelijkheid onze capaciteit nog verder te verhogen. Houd er rekening mee dat onze examencentra tot eind juni volgeboekt zijn. Vanaf juli zijn er wel nog vrije plaatsen te vinden. We willen erop wijzen dat de verplichte brevettering (slechts verplicht in bepaalde gevallen) op zee bij privaat gebruik maar geldt vanaf 2022.

 

Klik hier om u in te schrijven.(externe link)

Indien u later uw datum en uur wilt controleren kan dit via bovenstaande link. De locatie is momenteel niet zichtbaar en kan na inschrijving ook niet meer gewijzigd worden. Bij inschrijving kan u dus best de gekozen plaats, datum en uur in uw agenda noteren.

Tot 14 dagen voor het examen kan u de examendatum en -uur verplaatsen. Daarna kan dit enkel nog op voorlegging van doktersattest, attest werkgever of attest quarantaine.

 

Het theoretisch examen = een meerkeuzeproef op computer

 • Inschrijving: Online inschrijving met uw ID-kaart voor deelname aan computerproef.
 • Per deelname aan een theoretisch examen dient 38 EUR betaald te worden.
 • Indien u niet geslaagd bent, zal u de hele procedure voor het theoretisch examen (inschrijving, betaling, examen afleggen) opnieuw moeten doorlopen.

Het theoretisch examen ‘aanvulling yachtman’ bestaat uit een meerkeuzeproef (35 vragen) op computer.

Het examen bestaat uit volgende examenonderdelen:

 • Reglement (5 vragen)
 • Navigatie (18 vragen)
 • Veiligheid en manoeuvres (12 vragen).

Om te slagen moet u minimaal 60% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal.

De details van de leerstof vindt u in de bijlagen onderaan de pagina.

 

EXAMENDAGEN theoretisch examen:

Berchem (Posthoflei 5, 2600 Antwerpen, Berchem) :

 • dinsdag en donderdag,   09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.

Brussel (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel):

 • donderdag, 09.00-12.00 u en 13.00 - 16.00 u.

Oostende (Natiënkaai 5, 8400 Oostende):

 • dinsdag en woensdag, donderdag (tijdelijk) 09.30 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.

Namen (Rue des Bourgeois 7 – Bloc A, 5000 Namur) - NIEUW:

 • maandag, 10.00 - 12.00 u en 13.00 - 15.00 u.

 

De praktijktest

Tot eind juni 2021 gelden volgenden vereisten: 

 • Voor Yachtman wordt er geen praktijktest afgenomen.
 • Voor Yachtnavigator is een praktijktest voorzien afgenomen door de Examencommissie.

Vanaf 1 juli 2021 is een praktijktest verplicht:

 • Tijdens deze praktijktesten wordt u getest op praktische kennis en vaardigheden (zie  eindtermen (PDF, 83.54 KB)).
 • De testen hangen af van het brevet dat u wil bekomen en maken ook een onderscheid tussen varen op motor en varen met zeil.
 • Deze praktijktesten zullen afgenomen worden in praktijktestcentra die door de Minister zullen worden erkend.
 • Wanneer er verdere afspraken zijn gemaakt met de praktijktestcentra volgt er meer informatie.

 

Aanvragen voor brevetten ingediend vanaf 1 juli 2021 dienen te gebeuren volgens de nieuwe regels betreffende praktijktesten.

 

Contact

Secretariaat Brevetten Pleziervaart op Zee

Natiënkaai 5

8400 Oostende

 

Tel.: +32 (0)2 277 42 80

Dit telefoonnummer is bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag, telkens van 9u tot 12u.

Mail: brevet.yachting@mobilit.fgov.be