Radarbrevet/Yachtman/yachtnavigator

Banner pleziervaart

EXAMENS YACHTNAVIGATOR WORDEN SPORADISCH GEORGANISEERD. INDIEN INTERESSE MAIL NAAR BREVET.YACHTING@mobilit.fgov.be voor 03/09.

 

 

 Een medisch attest is maar 3 maand geldig, het is aangeraden dit als laatste onderdeel te behalen

 

Vereisten

De vaarbevoegdheidsbewijzen worden afgeleverd door de administratie, als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • minimumleeftijd 16 jaar (inschrijven voor het examen kan vanaf 15 jaar);
 • medisch geschikt (medisch attest maximum 3 maanden geldig)
 • geslaagd in theoretisch gedeelte (maximum 3 jaar geldig) ;
 • geslaagd in de praktijktest (maximum 3 jaar geldig).

 

Aanvraag van een brevet

Het brevet wordt aangevraagd via de FOD Mobiliteit en Vervoer. Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt het brevet aan u afgeleverd.

Om uw brevet te bekomen dient u ons een mail te sturen naar yachtradar.yachting@mobilit.fgov.be met de volgende bijlagen:

 • ingevulde aanvraagformulier
 • bewijs van slagen voor het theoretisch examen radarbrevet, yachtman of yachtnavigator.
 •  medisch attest (DOCX, 29.63 KB) (max 3 maanden geldig)
 • attest praktisch examen
 • in geval van aanvraag yachtman: kopie van uw algemeen stuurbrevet 
 • in geval van aanvraag yachtnavigator: kopie van uw yachtman brevet en certificaat prakijkt Yachtman (MS) 

 

Gelieve de aanvraag voor het bekomen van het brevet pas te mailen als u over alle documenten beschikt. Onvolledige dossiers kunnen niet aanvaard worden.

 

Er kan maar een brevet yachtman aangevraagd worden als de betrokkene beschikt over een Algemeen Stuurbrevet. Meer informatie vindt u op de webpagina ‘beperkt en algemeen stuurbrevet’.

Bij de aanvraag van brevet yachtnavigator dient men te beschikken over het brevet yachtman.en het praktijkcertificaat Yachtman motor en zeil.

 

De yachtradar.yachting@mobilit.fgov.be mailbox dient enkel voor brevet aanvragen, voor alle andere vragen richt u zich tot brevet.yachting@mobilit.fgov.be.

 

Aanvraag voor een duplicaat

 • zie pagina:

 https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart_0/bestuurder/hoe_...

 

 

Inschrijven voor het theoretisch examen

Als u wenst deel te nemen aan het examen Radar of aanvulling Yachtman moet u zich online inschrijven (zie link hieronder) aan de hand van uw identiteitskaart. Voor buitenlanders die geen Belgische identiteitskaart hebben is op de site een speciale procedure voorzien.

 

Op de site moet u uit de lijst met mogelijkheden het soort examen, de plaats en het tijdstip van het examen zelf kiezen. U zal dan een mail ontvangen met de vraag om het inschrijvingsgeld te storten op het rekeningnummer en met de gestructureerde mededeling die in de mail vermeld staan. Uiterlijk 1 week voor de datum van het examen dienen wij het geld te ontvangen

 

Eens uw betaling ontvangen, krijgt u een mail met de uitnodiging voor het examen. Op deze uitnodiging staat uw uniek examennummer, dat u nodig hebt om aan het examen op de computer te kunnen deelnemen.

Vergeet niet deze uitnodiging, samen met uw identiteitskaart, op het examen mee te brengen!

U dient zo snel mogelijk te betalen, als we het verontschuldigde bedrag niet minstens 1 week voor de origineel ingeplande datum van het examen ontvangen, wordt uw examensessie automatisch afgesloten. Terugbetalingen zijn niet mogelijk.

 

U dient zelf in te loggen met uw ID en een examenplaats te reserveren. Bij het tabblad van de gekozen maand dient u eventjes geduld te hebben.. Het duurt eventjes alvorens de nog  beschikbare data verschijnen. U kan tot 4 maanden vooruit boeken. Wij kunnen geen manuele inschrijvingen of aanpassingen doen en kunnen u hiermee niet telefonisch of per mail verder helpen..

 

Vanaf 01/07/2021 is de nieuwe regeling van de praktijkexamens van toepassing (zie “praktijktest vaarbrevet”).

 

We willen erop wijzen dat de verplichte brevettering (slechts verplicht in bepaalde gevallen) op zee bij privaat gebruik maar geldt vanaf 2022 (zie “verplichting brevet”) 

 

Klik hier om u in te schrijven.(externe link)(externe link).

 

Indien u later uw datum en uur wilt controleren kan dit via bovenstaande link. De locatie is momenteel niet zichtbaar en kan na inschrijving ook niet meer gewijzigd worden. Bij inschrijving kan u dus best de gekozen plaats, datum en uur in uw agenda noteren.

Tot 14 dagen voor het examen kan u de examendatum en -uur verplaatsen. Daarna kan dit enkel nog op voorlegging van doktersattest, attest werkgever of attest quarantaine.

 

 • Inschrijving: Online inschrijving met uw ID-kaart voor deelname aan computerproef.
 • Per deelname aan een theoretisch examen dient 40 euro betaald te worden.
 • Indien u niet geslaagd bent, zal u de hele procedure voor het theoretisch examen (inschrijving, betaling, examen afleggen) opnieuw moeten doorlopen.

 

Als u wenst deel te nemen aan het theoretische examen Yachtnavigator vragen we u een mail te sturen naar brevet.yachting@mobilit.fgov.be. THEORIE- EXAMENS YACHTNAVIGATOR WORDEN GEORGANISEERD OP 30/09 en 01/10. INDIEN INTERESSE MAIL NAAR brevet.yachting@mobilit.fgov.be voor 03/09.

 

Het theoretisch examen ‘aanvulling yachtman’ bestaat uit een meerkeuzeproef (35 vragen) op computer. Om te slagen moet u minimaal 60% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal.

Het examen bestaat uit volgende examenonderdelen:

 • Reglement (5 vragen)
 • Navigatie (18 vragen)
 • Veiligheid en manoeuvres (12 vragen).

 

Het theoretisch examen ‘radarbrevet’ bestaat uit een meerkeuzeproef (50 vragen) op computer.Om te slagen moet u minimaal 70% behalen.

 

Het theoretische examen Yachtnavigator bestaat uit een schriftelijk examen met 35 vragen. Om te slagen moet u minimaal 60% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal

Het examen bestaat uit volgende examenonderdelen:

 • Navigatie  (22 vragen)
 • Veiligheid en manoeuvres  (13 vragen)

Het theoretische examen wordt gesplitst over 2 dagen.

 

De details van de leerstof vindt u in de bijlagen onderaan de pagina.

 

EXAMENDAGEN theoretisch examen: (Opgelet, Yachtnavigator valt onder een specifieke regeling!)

Berchem (Posthoflei 5, 2600 Antwerpen, Berchem) :

 • dinsdag en donderdag,   09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.

Brussel (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel):

 • donderdag, 09.00-12.00 u en 13.00 - 16.00 u.

Oostende (Natiënkaai 5, 8400 Oostende):

 • dinsdag en woensdag, donderdag (tijdelijk) 09.30 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.

Namen (Rue des Bourgeois 7 – Bloc A, 5000 Namur) - NIEUW:

 • maandag, 10.00 - 12.00 u en 13.00 - 15.00 u.

 

 

De praktijktest

Vanaf 1 juli 2021 is een praktijktest verplicht:

 • Tijdens deze praktijktesten wordt u getest op praktische kennis en vaardigheden (zie  eindtermen (PDF, 83.54 KB)).
 • De testen hangen af van het brevet dat u wil bekomen en maken ook een onderscheid tussen varen op motor en varen met zeil.
 • Deze praktijktesten worden afgenomen in praktijktestcentra die door de Minister zijn erkend.  Meer info vindt u op https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/bestuurder_0/prak...
 • Wanneer er verdere afspraken zijn gemaakt met de praktijktestcentra volgt er meer informatie.

 

Aanvragen voor brevetten ingediend vanaf 1 juli 2021 dienen te gebeuren volgens de nieuwe regels betreffende praktijktesten.

 

Het praktische examen yachtnavigator wordt afgenomen door de examencomissie. Meer informatie hierover volgt. Enkel personen die geslaagd zijn voor het praktisch examen yachtman motor en zeil kunnen deelnemen aan het praktisch examen yachtnavigator.

 

Contact 

Mail: brevet.yachting@mobilit.fgov.be

Tel.: +32 (0)2 277 42 80

Dit telefoonnummer is bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag, telkens van 9u tot 12u.