FAQ Examen

Banner pleziervaart

FAQ

Vragen over inschrijvingen voor THEORETISCHE examens

Werkt enkel via Internet Explorer, Google Chrome, Edge, Firefox. Niet via Safari!

 

 • Waar kan ik data consulteren om mijn examen in te plannen?
  • Op het moment van de inschrijving krijgt u een agenda te zien met de nog beschikbare dagen.
  • Werkwijze: U selecteert eerst de examensoort, daarna het examencentrum. Om een vrije datum te vinden dient u de agenda te openen. U kan tot 4 maanden vooruit een datum boeken. Gelieve eventjes geduld te hebben op het tabblad van de gekozen maand. Het duurt eventjes alvorens de beschikbare data verschijnen. Beschikbare data worden in blauw weergegeven.
  • Tip: noteer op het moment van de aanvraag steeds de door u gekozen examenlocatie. Deze zal naderhand niet meer zichtbaar of te wijzigen zijn.

 

 • Wat is het tijdstip en uur van mijn examen?
  • U kan de datum en het tijdstip raadplegen in uw online dossier via de link

https://rec.mobilit.fgov.be/MobRecr/site/login/loginPublic

(indien deze link niet werkt kan u deze kopiëren en in de browser google chrome, edge, firefox plakken)
Opgelet: deze datum is onder voorbehoud van een tijdige ontvangst van de betaling.

 

 • Inschrijvingstermijn
  Inschrijven kan ten vroegste vanaf 2 weken vanaf de datum van aanvraag. U kan maximaal tot 4 maanden vooruit boeken in de agenda.

 

 

               Als u een examen in het Duits wil afleggen stuur een mail naar brevet.yachting@mobilit.fgov.be

 

 

PROBLEMEN / FOUTMELDINGEN

 

 • Ik heb geen bevestiging ontvangen van mijn examens via e-mail. Werd mijn examen wel ingepland?
  • U kan de datum en het tijdstip raadplegen in uw online dossier via de link https://rec.mobilit.fgov.be/MobRecr/site/login/loginPublic
   Opgelet: deze datum is onder voorbehoud van een tijdige ontvangst van de betaling.
   5 dagen vóór het examen ontvangt u per mail de officiële uitnodigingsbrief (controleer ook steeds uw spam). Ook al ziet u uw examensessie nog zichtbaar in de applicatie, zonder tijdige betaling (1 week op voorhand) zal uw examen niet meer kunnen doorgaan.

 

 

 • Er verschijnen geen data op de examenkalender. Is er iets mis met de website?
  • U kan tot 4 maanden vooruit een datum boeken. Gelieve eventjes geduld te hebben op het tabblad van de gekozen maand. Het duurt eventjes alvorens de beschikbare data verschijnen. Beschikbare dagen worden in blauw weergegeven en alle andere dagen zijn niet meer beschikbaar.

Tip: Als u geen plaats vindt raden we aan een andere locatie te kiezen. Brussel en Antwerpen zijn
        de grootste examencentra.

 

 • Het lukt me niet om een aansluitend examen te boeken. Wat moet ik doen?
  Redenen hiervoor kunnen zijn:
  • Er zijn geen aansluitende uren beschikbaar
  • Er zijn meer examenuren nodig dan beschikbaar
   Beperkt of Aanvulling algemeen stuurbrevet = 1 uur per onderdeel
   Yachtman of Radarbrevet =  2 uur
   • Het programma geeft een foutmelding als het niet meer mogelijk is om boeken
    Het secretariaat kan ook niet manueel tussenkomen. Zij krijgen dezelfde kalender te zien.
   • Elk examenonderdeel moet apart ingeboekt worden.
   • Indien u uw examens aansluitend wil afleggen, dient u een andere vrije datum te zoeken, met twee vrije tijdsloten na elkaar.

 

 • Op welke examenlocatie heb ik mijn examen geboekt?
  • De locatie is niet zichtbaar in uw online dossier en kan na inschrijving ook niet meer gewijzigd worden. Bij inschrijving kan u dus best de gekozen locatie, datum en uur in uw agenda noteren. U ontvangt 5 dagen voor het geplande examen de uitnodigingsbrief via e-mail, hierop staat ook de locatie vermeld.

 

 • Mijn identiteitskaart of identiteitskaartlezer werkt niet
  • Indien u problemen ondervindt met het inlezen van de identiteitskaart kan u eventueel ook inloggen met itsme. Op de pagina van de eID software https://eid.belgium.be/nl/vraag-en-antwoordvindt vindt u een overzicht van de meest voorkomende problemen bij het inloggen met de identiteitskaart (browsergeschiedenis verwijderen, laatste nieuwe versie software, laatste versie java, …).

 

 

 • Ik krijg een foutmelding als ik mijn rijksregisternummer invul
  • U dient uw rijksregisternummer zonder leestekens of spaties in te vullen.
  • U kan niet inloggen met de identiteitskaart van een ander persoon.

 

 • Mijn identiteitskaart of identiteitskaartlezer werkt niet
  • Indien u problemen ondervindt met het inlezen van de identiteitskaart kan u eventueel ook inloggen met itsme. Op de pagina van de eID software https://eid.belgium.be/nl/vraag-en-antwoordvindt vindt u een overzicht van de meest voorkomende problemen bij het inloggen met de identiteitskaart (browsergeschiedenis verwijderen, laatste nieuwe versie software, laatste versie java, …).

 

 • Ik heb het examen in de foutieve taal aangeduid? Kan ik deze nog wijzigen?
  Gelieve hiervoor contact op te nemen met het secretariaat brevet.yachting@mobilit.fgov.be

 

 

WIJZIGINGEN of AFWEZIGHEID

 

 • Kan ik mijn examendatum nog wijzigen?
  Via uw online examendossier https://rec.mobilit.fgov.be/MobRecr/site/login/loginPublic
  kunt u de datum van uw examen wijzigen. U kan het examenmoment tot 14 dagen vóór het examen verplaatsen naar goeddunken, nadien is dit niet meer mogelijk.
  Het secretariaat komt niet tussenbeide om uw examen te verplaatsen.
   
 • Ik kan niet aanwezig zijn omwille van werk, ziekte of quarantaine?
  Tot 14 dagen vóór het examen kan u het examen zelf online verplaatsen https://rec.mobilit.fgov.be/MobRecr/site/login/loginPublic (indien deze link niet werkt kan u deze kopiëren en in de browser google chrome, edge, firefox plakken)
   
  • Als de examendatum dichterbij is dan 14 dagen kan het examen enkel in uitzonderlijke omstandigheden en op voorlegging van een werk-, of medisch attest of attest van quarantaine verplaatst worden:
    
   • U kan ons een attest, dat uw afwezigheid rechtvaardigt, bezorgen via ons mailadres brevet.yachting@mobilit.fgov.be .
    Zodra wij het attest ontvangen zal uw dossier op “inplannen” geplaatst worden en
    kan u kosteloos online een nieuwe datum kiezen.
     
   • Indien wij geen attest ontvangen zal uw inschrijving automatisch sluiten op de dag van het examen. Een nieuwe datum inplannen zal dan betalend zijn.
     
   • Terugbetaling van een inschrijving is niet mogelijk

 

 • Ik wens mijn examens te annuleren (zie ook vorige vraag)
  • Er is geen terugbetaling voorzien wanneer een kandidaat zelf zijn examen annuleert.
   Tot 14 dagen vóór het examen kan u uw examen zelf verplaatsen via uw online dossier. Nadien is dit niet meer mogelijk. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden en mits voorlegging van medisch attest, attest werkgever of attest quarantaine kan u het examen dan nog verplaatsen.
   Bent u zeker dat u het examen volledig wenst te schrappen (annuleren) i.p.v. te verplaatsen? Gelieve ons dan te mailen brevet.yachting@mobilit.fgov.be  en duidelijk te vermelden dat u het examen wenst te schrappen (annuleren) en op de hoogte bent dat terugbetaling hierbij niet voorzien is.

 

 • Kan ik mijn sessie verwisselen of de plaats innemen van een andere kandidaat?
  • Examens kunnen niet verwisseld worden. Inschrijvingen zijn gekoppeld aan een examenonderdeel en naam van de kandidaat. Het secretariaat kan ook niet tussenbeide komen of u hiermee telefonisch of per mail verder helpen.

 

 

 • Kan ik mij op een wachtlijst plaatsen?

Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Dit is praktisch niet haalbaar. De meeste kandidaten melden zich pas op het laatste moment af en het is voor het secretariaat niet mogelijk de kandidaten nog dezelfde ochtend op te bellen of een examen in te plannen. De tijdsloten van kandidaten die zich tijdig afmelden worden meteen opnieuw vrijgegeven in de kalender.
U kan de datum en het tijdstip raadplegen in uw online dossier via de link https://rec.mobilit.fgov.be/MobRecr/site/login/loginPublic (indien deze link niet werkt kan u deze kopiëren en in de browser google chrome, edge, firefox plakken)

Via deze weg kan u ook controleren of er nog plaatsen vrijgekomen zijn en kan u tot 14 dagen vóór uw examendatum het examen zelf verplaatsen. Nadien is dit niet meer mogelijk.

U kan de datum en het tijdstip wijzigen, de plaats kan u niet wijzigen.

 

 • Kan ik mij zonder afspraak aanmelden in het examencentrum en een lege plaats innemen?
  • We werken niet met een wachtlijst om de mensen de dag zelf in te schrijven of op te bellen.  Er wordt gevraagd om niet zonder afspraak naar het examencentrum te komen.  Een lege stoel betekent niet dat er plaats is om een examen te boeken. Niet iedereen heeft bijvoorbeeld één uur de tijd nodig om zijn examen af te leggen. Daardoor gaan examentijden soms vlotter en is de zaal niet altijd helemaal volzet. Maar we hebben wel degelijk een lege plaats nodig in de kalender om een examen te organiseren. 
   De examenverantwoordelijken ter plaatse kunnen geen examendata verplaatsen of inschrijvingen doen.

 

Waarmee moet ik rekening houden bij de inschrijving voor de theoretische examens?

 • Hoe oud moet ik zijn om mij in te schrijven voor het examen?
  Voor inschrijving aan het examen dient u minimum 15 jaar te zijn. U kan het brevet wel maar pas bekomen vanaf de leeftijd van 16 jaar.

 

 • Wat betekent modulaire opbouw van de examens?

De opbouw van de examens is modulair:

 • Beperkt stuurbrevet
 • Aanvulling algemeen stuurbrevet
 • Yachtman
 • Yachtnavigator: in het bezit zijn van of geslaagd zijn voor de Yachtman EN een praktisch examen Yachtman Motor en Zeil.

 

De inschrijving voor het examen gebeurt per onderdeel en staat los van elkaar.
Bij voldoende beschikbaarheid kan u zich eventueel dezelfde dag inschrijven voor deelname aan meerdere examenonderdelen.
U hoeft niet geslaagd te zijn voor het ene onderdeel om te kunnen deelnemen aan het andere onderdeel, maar u dient wel alle opbouwende examenonderdelen + praktijk geslaagd te zijn om het betreffende brevet te kunnen bekomen.


Vanaf 01/07/2021 blijft het resultaat van elk onderdeel dat u behaalde 3 jaar geldig.

 

 

 • Ik wil deelnemen aan het examen voor het bekomen van een algemeen stuurbrevet. Is het voldoende als ik mij inschrijf voor het gedeelte “aanvulling algemeen stuurbrevet”?
  • Neen, indien u nog niet geslaagd of in het bezit bent van een beperkt stuurbrevet dient u zich voor de 2 aparte onderdelen (beperkt stuurbrevet + aanvulling algemeen stuurbrevet) in te schrijven.
    

 

 

 • Ik heb al een beperkt stuurbrevet, dien ik mij voor het bekomen van een algemeen stuurbrevet dan voor beide gedeelten (beperkt + aanvulling algemeen stuurbrevet) in te schrijven?
  • Neen, in dat geval dient u zich enkel in te schrijven voor het gedeelte “aanvulling algemeen stuurbrevet”.

 

 • Ik heb al een algemeen stuurbrevet, dien ik mij voor het bekomen van het brevet yachtman dan opnieuw in te schrijven voor het algemeen stuurbrevet?
  • Neen, in dat geval dient u zich enkel in te schrijven voor het gedeelte “aanvulling brevet yachtman”.

 

 • Blijft mijn examenresultaat geldig?
  • Vanaf 01/07/2021 blijft uw theoretisch en praktisch resultaat 3 jaar geldig. Dit geldt ook voor de examens afgelegd vóór 01/07/2021.

 

Vragen over betalingen

 • Ik heb meerdere betalingsuitnodigingen ontvangen met verschillende referenties? Klopt dit?
  • De examens dienen per examengedeelte betaald te worden

 

 

 • Ik heb te laat betaald. Zal mijn examen kunnen doorgaan?
  • U hebt een herinneringsmail ontvangen met een uiterste betalingsdatum. Hebt u deze overschreden? Uw examen zal afgesloten worden wegens “niet tijdig betaald”.  Laattijdig betaalde bedragen kunnen niet gerecupereerd worden.
    
 • Krijg ik een door mij geannuleerd examen terugbetaald?
  • Er is geen terugbetaling voorzien wanneer u het examen zelf annuleert.
  • Indien u door onvoorziene omstandigheden en op voorlegging van de bewijsstukken (medisch attest, werkgeversverklaring, attest quarantaine) niet aanwezig kan zijn kan u het examen kosteloos verplaatsen. Terugbetaling is niet mogelijk.

 

 • Ik heb een betalingsherinnering gekregen, maar heb het examen reeds betaald
  • Kijk na of u voor al u examens (per onderdeel) betaald hebt met de juiste gestructureerde mededeling. De verwerking van de betaling duurt enkele dagen. U ontvangt een automatische betaalbevestiging via email. Check zeker ook uw spam!

De uitnodigingsbrieven, die ook uw examen bevestigen voor deelname aan het examen, worden automatisch door het elektronisch examensysteem 5 dagen voor de geplande examendatum via e-mail verstuurd.

Vragen over PRAKTIJKTEST?

 

De praktijktest blijft 3 jaar geldig.
 

 • Wanneer mag ik starten met mijn praktijkexamen?
  • U hoeft niet te wachten op een geslaagd theoretisch examen om te starten met uw praktijkexamen.
  • De minimale leeftijd is 15 jaar oud, u kan uw brevet pas aanvragen vanaf 16 jaar oud.

 

 

Ik ben GESLAAGD voor zowel theorie als praktijk, wat nu?

 •  Hoe kan ik mijn brevet aanvragen?
   De aanvraag voor het stuurbrevet dient ingediend te worden bij een erkende federatie van uw keuze. U kan de documenten niet rechtstreeks naar onze Federale Overheidsdienst sturen.

De procedure kan u terugvinden op onze website
 https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/bestuurder_0/hoe_brevet_bekomen/beperkt_en_algemeen_stuurbrevet

De informatie staat onder het hoofdstuk “aanvraag brevet’. Eventuele formulieren en een overzicht van de erkende federaties vindt u onderaan de betreffende pagina.

 

 • Ik ben geslaagd voor het examen Radarbrevet / yachtman / yachtnavigator. Moet ik een aanvraag indienen bij een erkende federatie of het secretariaat?

Als u aan alle voorwaarden voldoet vult u het “aanvraagformulier Radarbrevet/yachtman/yachtnavigator” in en stuurt u dit document, samen met de gevraagde stukken, naar het e-mailadres dat vermeld staat op het formulier. Het aanvraagformulier vindt u onderaan de bladzijde op onze websitehttps://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/bestuurder_0/hoe_brevet_bekomen/radarbrevetyachtmanyachtnavigator

 

U bent NIET GESLAAGD voor het examen?

 • Opnieuw deelnemen

Indien u opnieuw wenst deel te nemen dient u zichzelf opnieuw op de reguliere manier in te schrijven. Enkel voor het gedeelte dat u niet behaalde. Het secretariaat komt hier niet tussenbeide. Herexamens krijgen geen voorrang. https://rec.mobilit.fgov.be/MobRecr/site/login/loginPublic

 

 • Deliberatie of vrijstelling?

De verdeling van de punten wordt uitgelegd onderaan uw resultatenformulier.Deliberaties of vrijstellingen van vakken zijn niet mogelijk. U dient zich volledig opnieuw in te schrijven voor het examensoort dat u niet behaalde: Er wordt hierbij niet gewerkt met een voorrangslijst. Het algemeen stuurbrevet bestaat uit 2 gedeelten (beperkt stuurbrevet + aanvulling algemeen stuurbrevet). Indien u 1 van beiden niet behaalde dient u zich enkel in te schrijven voor het gedeelte dat u niet behaalde.

 

 • Kunnen wij een kopie krijgen van ons examen?

De examenvragen en -antwoorden kunnen niet gecommuniceerd worden.

 

 

 

 

Tijdens het examen

 • Wat dien ik mee te nemen naar het examen?
  • U brengt mee: uw identiteitskaart, de uitnodigingsbrief, schrijfgerief, een eenvoudige rekenmachine is toegestaan. Eigen kladpapier wordt niet toegestaan. Dit wordt ter plaatse verstrekt.
   Voor het examen yachtman/yachtnavigator mag u ook een plotter, passer en parallelliniaal gebruiken.

 

Leerstof

De leerstof kan u onderaan elke webpagina van het gekozen examen terugvinden

 

Vragen over medische keuring

 • Dien ik mijn medische keuring mee te nemen naar het examen?
   
  • Het medisch attest dient niet afgegeven te worden in de examencentra! Let wel, het medisch attest is slechts 3 maand geldig. Het is dus belangrijk om dit zo laat als mogelijk te laten invullen door uw arts. Het medisch attest kan u terugvinden op onderaan op de bladzijde op onze website:

 https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/bestuurder_0/hoe_brevet_bekomen/beperkt_en_algemeen_stuurbrevet

https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/bestuurder_0/hoe_brevet_bekomen/radarbrevetyachtmanyachtnavigator

 

 

 •  

 

 • Mijn ICC is beschadigd/verloren/gestolen. Hoe kan ik een duplicaat aanvragen?
  • De informatie en procedure kan u terugvinden op:

https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart_0/bestuurder/hoe_brevet_bekomen/icc

 

 

Informatie over het ICC

 

 

 •  
 • Gaan mijn examens nog door?

Alle examens gaan door zoals gepland.

Indien er nieuwe maatregelen aangekondigd worden, waardoor de examens niet kunnen doorgaan, nemen wij via e-mail contact met u op i.v.m. uw geplande afspraak. 


De capaciteit per zaal werd aangepast zodat overal 1,5m afstand kan gerespecteerd worden. Er wordt ook gevraagd aan alle kandidaten om tijdens het wachten en verplaatsen die afstand te respecteren. Er staat ontsmettingsmiddel voor uw handen bij het binnenkomen van de examenzaal. Er dient een mondmasker gedragen te worden van zodra je het gebouw binnenkomt, ook gedurende het examen.

Tenslotte worden ook, na elke kandidaat, de tafels, toetsenbord en muis ontsmet door de examentoezichthouder.

 

 

 

BEKIJK OOK STEEDS ONZE WEBSITE VOOR ANDERE VRAGEN OF UPDATES:

https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/bestuurder_0

 

             Hebt u het antwoord op uw vraag niet gevonden, kan u ons mailen op   
             brevet.yachting@mobilit.fgov.be