Beperkt en algemeen stuurbrevet

Banner pleziervaart

 

 Een medisch attest is maar 3 maand geldig, het is aangeraden dit als laatste onderdeel te behalen

 

Vereisten

De vaarbevoegdheidsbewijzen worden afgeleverd door de administratie, als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • minimumleeftijd 16 jaar (inschrijven voor het examen kan vanaf 15 jaar);
 • medisch geschikt (medisch attest maximum 3 maanden geldig);
 • geslaagd in theoretisch gedeelte (maximum 3 jaar geleden);
 • geslaagd in de praktijktest (maximum 3 jaar geleden).

 

Aanvraag van een brevet

 • Het brevet wordt aangevraagd via de erkende federaties. De aanvraag gebeurt aan de hand van onderstaand formulier “Formulier aanvraag brevet”.
 • De federaties helpen u bij de gehele procedure en geven alle benodigde informatie.
 • Voor het beheer van uw dossier en uw aanvraag vragen de federaties een (door hen vastgelegde) bijdrage die u rechtstreeks aan hen betaald. Dit staat los van de retributie die u betaalt aan de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de deelname aan het theoretische examen (zie verder).
 • Overzicht van de erkende federaties vindt u hier.

 

Aanvraag van een duplicaat

Alle info vindt u bij duplicaat aanvragen.

 

Inschrijving voor het theoretisch examen

De inschrijving verloopt als volgt:

 • De inschrijving gebeurt online aan de hand van uw ID-kaart (link zie lager). Voor buitenlanders die geen Belgische identiteitskaart hebben is op de site een speciale procedure voorzien.
 • U geeft aan voor welk(e) examen(s) u zich wenst in te schrijven en kiest de plaats en het tijdstip van het examen.
 • U zult dan een mail ontvangen met de vraag om het inschrijvingsgeld te storten op het rekeningnummer en met de gestructureerde mededeling die in de mail vermeld staan. Bij ELKE inschrijving dient u voor ELK examen afzonderlijk 40 euro te betalen (zie modulaire opbouw).Opgelet: check uw spam folder! 
 • U dient zo snel mogelijk te betalen, als we het verontschuldigde bedrag niet minstens 1 week voor de origineel ingeplande datum van het examen ontvangen, wordt uw examensessie automatisch afgesloten. Terugbetalingen zijn niet mogelijk. Herboeken is gratis.
 • Na ontvangst van de betaling ontvangt u een bevestiging en een uitnodiging voor het examen. Op deze uitnodiging staat uw uniek examennummer dat u nodig hebt om aan het examen deel te nemen.
 • Als u 75 euro betaalde aan de erkende federatie, kunt u een gedeelte van het geld terugkrijgen van de federatie.
 • OPGELET: zonder betaling of bij te late betaling kan het examen NIET doorgaan!

Modulaire opbouw

 • De theoretische examens gebeuren stapsgewijs en zijn modulair: indien u een algemeen stuurbrevet wenst te bekomen dient u 2 examens af te leggen:
  • Beperkt stuurbrevet;
  • Aanvulling tot algemeen stuurbrevet.
 • De kandidaat moet zich apart voor beide examens inschrijven en betaalt voor elk examen telkens 40 euro. Na tijdige betaling ontvangt de kandidaat voor beide examens apart een uitnodigingsbrief.

Meenemen op het examen:

 • Vergeet zeker niet de uitnodigingen voor de examens (met het uniek examennummer) samen met uw ID kaart mee te brengen naar het examen.
 • U mag gebruik maken van schrijfgerei en een eenvoudig rekenmachine. Kladpapier wordt ter plaatse gegeven.

Resultaat

 • Na afloop van het examen zal u dezelfde dag nog per mail uw resultaten ontvangen. Indien u niet geslaagd bent, zal u de hele procedure voor het theoretisch examen (inschrijving, betaling, examen afleggen) opnieuw moeten doorlopen.

 

Link inschrijving examen

 

U dient zelf in te loggen met uw ID en een examenplaats te reserveren.  Bij het tabblad van de gekozen maand duurt het eventjes voordat de nog beschikbare data verschijnen. U kan tot 4 maanden vooruit boeken. Wij kunnen geen manuele inschrijvingen of aanpassingen doen en kunnen u hiermee niet telefonisch of per mail verder helpen.

 

Vanaf 01/07/2021 is de nieuwe regeling van de praktijkexamens van toepassing (zie “praktijktest vaarbrevet”).

We willen erop wijzen dat de verplichte brevettering (slechts verplicht in bepaalde gevallen) op zee bij privaat gebruik maar geldt vanaf 2022 (zie “verplichting brevet”).

 

Klik hier om u in te schrijven. (externe link)

Indien u later uw datum en uur wilt controleren kan dat via bovenstaande link. De locatie is momenteel niet zichtbaar en kan na inschrijving ook niet meer gewijzigd worden. Bij inschrijving kan u dus best de gekozen plaats, datum en uur in uw agenda noteren.

Tot 14 dagen voor het examen kan u de examendatum en -uur verplaatsen. Daarna kan dit enkel nog op voorlegging van doktersattest, attest werkgever of attest quarantaine.

 

Info over het theoretisch examen

Het theoretisch examen bestaat uit een meerkeuzeproef (30 vragen) op computer.

Het examen van beperkt stuurbrevet bestaat uit volgende examenonderdelen:

 • Reglementen (12 vragen)
 • Navigatie (10 vragen)
 • Veiligheid en manoeuvres (8 vragen).

Om te slagen moet u minimaal 50% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal.

De details van de leerstof vindt u in de bijlagen onderaan de pagina.

 

Het examen ‘aanvulling tot algemeen stuurbrevet’ bestaat uit volgende examenonderdelen:

 • Reglementen (10 vragen)
 • Navigatie (10 vragen)
 • Veiligheid en manoeuvres (10 vragen).

Om te slagen moet u minimaal 50% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal.

De details van de leerstof vindt u in de bijlagen onderaan de pagina.

 

EXAMENDAGEN theoretisch examen:

Berchem (Posthoflei 5, 2600 Antwerpen, Berchem) :

 • donderdag,   09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.

Brussel (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel):

 • donderdag, 09.00-12.00 u en 13.00 - 16.00 u.

Oostende (Natiënkaai 5, 8400 Oostende):

 • dinsdag en woensdag, donderdag (tijdelijk) 09.30 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.

Namen (Rue des Bourgeois 7 – Bloc A, 5000 Namur) - NIEUW:

 • maandag, 10.00 - 12.00 u en 13.00 - 15.00 u.
 

De praktijktest

Tot eind juni 2021 gelden volgende voorwaarden:

 • ofwel vaart u mee met iemand die een stuurbrevet heeft:
  • federatie zorgt voor de aanvraag van uw brevet bij de FOD.
  • dienstboekje wordt bezorgd  aan de federatie;
  • minimaal twaalf uren ervaring worden genoteerd in uw dienstboekje;
 • ofwel volgt u een praktische cursus in een vaarschool. Dan volstaan zes uur praktijkervaring.

Vanaf 1 juli 2021 is een praktijktest verplicht:

 • Tijdens deze praktijktesten wordt u getest op praktische kennis en vaardigheden (zie  eindtermen (PDF, 83.54 KB)).
 • De testen hangen af van het brevet dat u wil bekomen en maken ook een onderscheid tussen varen op motor en varen met zeil.
 • Deze praktijktesten zullen afgenomen worden in praktijktestcentra die door de Minister zullen worden erkend. (zie praktijktest vaarbrevet)
 • Wanneer er verdere afspraken zijn gemaakt met de praktijktestcentra volgt er meer informatie.

Belangrijk: Het theoretisch en praktisch examen blijven maximaal 3 jaar geldig. Dit geldt ook voor de examens afgelegd vóór 01/07/2021.

Aanvragen voor brevetten op basis van het dienstboekje kunnen uiterlijk tot eind juni 2021 worden ingediend. 

 

 

Gelijkwaardigheid van andere certificaten

Er bestaat een Commissie voor de pleziervaart die de gelijkwaardigheid van andere certificaten met het stuurbrevet voor de pleziervaart onderzoekt.
 
De houder van één van deze vijf certificaten mag op de Belgische scheepvaartwegen varen zonder in bezit te zijn van een stuurbrevet:
 • Yachtnavigator (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Yachtman (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Vaarbewijs A (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Rijnschipperspatent (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Vaarbewijs B (gelijkwaardig aan een beperkt stuurbrevet)
 
 

Contact

Secretariaat stuurbrevetten pleziervaart
 
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag, telkens van 9u tot 12u.