Verplichting vaarbrevet

Changed
23/08/2023

Wilt u met uw pleziervaartuig een tocht maken? Dan heeft u in bepaalde gevallen een vaarbrevet nodig. De verplichting verschilt naargelang de plaats waar u wilt varen:

 • op de binnenwateren
 • in de kusthavens en op zee

Voor een pleziervaartuig dat u bedrijfs- of beroepsmatig gebruikt, is in sommige gevallen voor de kapitein en de officieren een STCW-brevet verplicht.

Binnenwateren

Wilt u met uw pleziervaartuig op de binnenwateren varen? Dan heeft u een vaarbrevet nodig als:

 • u het vaartuig inzet voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik
 • of het vaartuig, door motor voortbewogen, sneller dan 20 km/u kan varen
 • of het vaartuig een romplengte van meer dan 15 meter heeft

Op de Beneden-Zeeschelde hebt u een algemeen stuurbrevet nodig. Op de andere binnenwateren volstaat een beperkt stuurbrevet.

Kusthavens en op zee

In de kusthavens en op zee is een vaarbrevet verplicht als:

 • u het vaartuig inzet voor bedrijfs- of beroepsgebruik
 • of het vaartuig, door motor voortbewogen, sneller dan 20 km/u kan varen
 • of het vaartuig een romplengte van meer dan 15 meter heeft

In de kusthavens en op zee hebt u een algemeen stuurbrevet nodig. 

Bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

De kapitein en eventueel officieren belast met brugwacht hebben een STCW-brevet nodig als:

 • u het pleziervaartuig inzet voor bedrijfs- of beroepsgebruik
 • of het vaartuig een romplengte van meer dan 24 m heeft
 • en u op zee vaart

Uitzondering:

Binnen de havens van de kust, de Belgische territoriale zee (12 zeemijl) en de exclusieve economische zone (EEZ) is het brevet yachtman voldoende.

Binnen de havens van de kust en de Belgische territoriale zee (12 zeemijl) is voor de scholing met pleziervaartuigen zonder kajuit een scholingsbrevet voldoende. Dit geldt enkel voor een scholing georganiseerd door:

 • de Vlaamse of Franse gemeenschap
 • of een erkende sportfederatie
 • of sportclubs aangesloten bij een sportfederatie