Verplichting vaarbrevet

Changed
08/03/2024

Wilt u met uw pleziervaartuig een tocht maken? Dan heeft u een vaarbrevet nodig als:

 • u het vaartuig inzet voor bedrijfs- of beroepsgebruik
 • of het vaartuig, door motor voortbewogen, sneller dan 20 km/u kan varen
 • of het vaartuig een romplengte van meer dan 15 meter heeft

De verplichting verschilt naargelang de plaats waar u wilt varen:

 • Binnenwateren:
  • Zone 0: de niet met zee verbonden afgesloten wateren die door de minister nominatief worden aangeduid.
  • Zone 1: alle met de zee verbonden binnenwateren met uitzondering van de Beneden-Zeeschelde;
  • Zone 2: de Beneden-Zeeschelde;
  • Zone 3: de havens van de kust;
 • Zee:
  • Zone 4: de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl;
  • Zone 5: de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl;
  • Zone 6: de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl;
  • Zone 7: de zone voorbij 200 zeemijl.

Het beperkt stuurbrevet is geldig in zone 0 en 1;
Het algemeen stuurbrevet is geldig in zone 0, 1, 2, 3 en 4;
Het brevet yachtman is geldig in de zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6;
Het brevet yachtnavigator is geldig in alle zones, nl. zone 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7.

Uitzondering:

Het algemeen stuurbrevet is geldig in de Belgische territoriale zee en de EEZ wanneer er sprake is van particulier gebruik (dus geen bedrijfs- en beroepsmatig gebruik). Dit is dus voldoende om te varen met een pleziervaartuig dat door motor voortbewogen, sneller dan 20 kilometer per uur kan varen, of een romplengte groter dan 15 meter heeft.

De kapitein en eventueel officieren belast met brugwacht op zee hebben een STCW-brevet nodig als:

 • u het pleziervaartuig inzet voor bedrijfs- of beroepsgebruik en vaart op zee
 • of het vaartuig een romplengte van meer dan 24 m heeft en vaart op zee

Uitzondering:

Binnen de havens van de kust, de Belgische territoriale zee (12 zeemijl) en de exclusieve economische zone (EEZ) is het brevet yachtman voldoende, in geval van pleziervaartuigen met een romplengte van minder dan 24m.

Binnen de havens van de kust en de Belgische territoriale zee (12 zeemijl) is voor de scholing met pleziervaartuigen zonder kajuit een scholingsbrevet voldoende. Dit geldt enkel voor een scholing georganiseerd door:

 • de Vlaamse of Franse gemeenschap
 • of een erkende sportfederatie
 • of sportclubs aangesloten bij een sportfederatie