Beperkt certificaat van radiotelefonist

Beperkt certificaat van radiotelefonist

 

Wie aan boord gebruikmaakt van een marifoon, moet een examen afleggen dat het minimumprogramma omvat dat geëist wordt door het Radioreglement van de Internationale Telecommunicatie Unie. Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) stelt op zijn website een handboek ter beschikking, dat de aanvrager kan gebruiken als voorbereiding op het examen. Nadat men geslaagd is voor het examen, krijgt men een “beperkt certificaat van radiotelefonist voor scheepsstations”.

 

Short Range Certificate en GMDSS

 

Voor het gebruik van toestellen die op andere frequenties dan VHF uitzenden of van de onderdelen van het GMDSS-systeem (bijv. DSC, EPIRB, SART, Satcom, enz.) volstaat het beperkt certificaat voor scheepsstations niet. Voor de niet-commerciële pleziervaart moet de gebruiker in het bezit zijn van een SRC-certificaat (Short Range Certificate). Om dat te krijgen moet men eerst in een door het BIPT erkend opleidingscentrum een cursus volgen van minstens 8 uur (4 uur theorie en 4 uur praktijk). Daar ontvangt men een attest waarmee men zich kan inschrijven voor het SRC-examen.

 

Inschrijving

Aanvragen voor inschrijving verlopen via de portaalsite van het BIPT op het adres:  https://registration.bipt.be/nl/.
Er zijn bijna wekelijks examens. De inschrijvingstermijn bedraagt 3 weken.

Voor te leggen documenten:

  • een fotokopie van uw identiteitskaart (beide zijden),
  • een recente pasfoto
  • Voor het SRC-examen, afschrift van het attest van de opleiding.

 

ROC en GOC (Restricted and General Operator’s Certificate).
Voor de handelsvaart moet de gebruiker in het bezit zijn van een GMDSS-bedieningscertificaat. Om dat certificaat te krijgen organiseert het BIPT ook examens, die plaatsvinden in de zeevaartscholen. De lesgever zorgt voor de inschrijving.

 

Contact

 

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

Maritieme dienst
Ellipse Building - Gebouw 5
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel

Tel.: +32 (0)2 226 88 53 en 57 (tussen 9 en 12 uur, behalve op woensdag)

Mail: bmr@IBPT.be