Passagiersvervoer met pleziervaartuigen

Op de binnenwateren

Mag ik op de binnenwateren met mijn pleziervaartuig tot 12 passagiers  vervoeren?

Op de binnenwateren mag men tot 12 personen (passagiers) vervoeren zonder dat men als passagiersschip wordt beschouwd. Tot die grens blijft men een pleziervaartuig en moet men dus, voor zover nodig, in het bezit zijn van de brevetten en certificaten als pleziervaartuig.

Mag ik op de binnenwateren met mijn pleziervaartuig meer dan 12  passagiers vervoeren?

Van zodra men op de binnenwateren meer dan 12 passagiers vervoert, wordt men als passagiersschip beschouwd. Men moet dan, voor zover nodig, in het bezit zijn van de brevetten en certificaten als passagiersschip behorende tot de beroepsvaart.

Op zee

Mag ik op zee met mijn pleziervaartuig tot 12 passagiers vervoeren?

Vervoert men op zee tot maximaal 12 passagiers, dan blijft men een pleziervaartuig, maar moet men beschikken over een certificaat van deugdelijkheid, een commerciële vlaggenbrief en een schipper met het gepaste STCW-certificaat. Wanneer men betalende hengelaars (gelijk welk aantal) vervoert, wordt men echter niet meer als pleziervaartuig beschouwd.

Mag ik op zee met mijn pleziervaartuig meer dan 12 passagiers vervoeren?

Van zodra men op zee meer dan 12 passagiers ofwel hengelaars (gelijk welk aantal) vervoert wordt men als passagiersschip beschouwd. Men moet dan in het bezit zijn van de brevetten en certificaten als passagiersschip. Neem in dat geval contact op met de dienst scheepvaartcontrole.

Contact

Scheepvaartcontrole
Natiënkaai 5
8400 Oostende
Tel.: +32 (0)59 56 14 85
Fax: +32 (0)59 56 14 84
Mail: Ship.BelFlag@mobilit.fgov.be