STCW – Commerciële yachting

Changed
11/03/2024

Commerciële yachting is het varen met plezierboten tegen betaling. Specifiek gaat het om pleziervaartuigen tot 500 GT die maximum 12 passagiers kunnen vervoeren. Het moet gaan om een economische activiteit (met of zonder winst). Ook de pleziervaartuigen die een verhuurbedrijf registreert, vallen onder commerciële yachting, als die vaartuigen bestemd zijn of gebruikt worden om maximum 12 passagiers te vervoeren.

Vaartuigen met meer dan 12 passagiers worden als passagiersschip geregistreerd. De bemanning moet de normale STCW-vaarbevoegdheidsbewijzen bezitten.

Welke opleiding heb ik nodig om aan commerciële yachting te doen?

Matrozen

De lagere bemanning (matrozen) moet bekwaamheidsbewijzen hebben op basis van een minimumopleiding:

  • voor veiligheid: ‘Basic Safety Training’ en
  • voor beveiliging: ‘Security Awareness’

Officier en kapitein

De officieren en de kapitein moeten een vaarbevoegdheidsbewijs commercial yachting hebben. De vereisten voor dit vaarbevoegdheidsbewijs verschillen naargelang het vaargebied en de grootte van het vaartuig. Zie hiervoor de tabel onderaan de pagina.

Waar kan ik opleidingen volgen voor commerciële yachting?

Voor een opleidingsprogramma ‘commerciële yachting’ kunt u contact opnemen met een erkende maritieme opleidingsinstelling. Om aan de opleiding te mogen deelnemen hebt u een Brevet Yachtman of Yachtnavigator nodig. De erkende programma’s omvatten zowel de kennis voor motorjachten als voor zeiljachten. Buitenlandse brevetten kunnen, na beoordeling door een evaluatiecommissie van de maritieme instellingen, leiden tot vrijstellingen.

Erkende maritieme opleidingsinstellingen

Antwerp Maritime Academy (commerciële yachting)

Tel.: + 32 (0)3 205 64 60
E-mail: training@hzs.be
Website: www.antwerpmaritimeacademy.be

Naviclass Antwerpen (STCW-opleidingen)

Tel.: +32 483 01 05 06
E-mail: info@naviclass.be
Website: www.naviclass.be

Adria Libar (Croatia, Sibenik)

Tel.: + 385 22 201 175
E-mail: sibenik@adrialibar.com
Website: www.adrialibar.com

Hoe kan ik het vaarbevoegdheidsbewijs commerciële yachting aanvragen?

Vraag met het formulier 'aanvraag STCW' uw vaarbevoegdheidsbewijs ‘commercial yachting’ aan op dit adres:

Schepenbeheer Antwerpen, Posthoflei 5, 2600 Antwerpen (Berchem)
Tel.: +32 (0)3 286 68 90
E-mail: stcw95@mobilit.fgov.be

Voeg een uitgebreid ‘nautisch CV’ bij met opleiding en ervaring (vaartdagen, rang, scheepsnaam en tonnage).

Welke documentatie heb ik nodig om aan commerciële yachting te doen?

Bij commerciële yachting moeten de bemanningsleden een ‘arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst’ tekenen en ingeschreven zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Meer info over de sociale zekerheid voor zeevarenden vindt u op de website van het RSZ.

De reder kan voor elk bemanningslid een zeemansboek aanvragen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. Hierin kan de vaartijd van de bemanning officieel bijgehouden worden.

Wat zijn de vereisten voor het vaarbevoegdheidsbewijs?

De officieren en de kapitein moeten een vaarbevoegdheidsbewijs commercial yachting hebben. De vereisten voor dit vaarbevoegdheidsbewijs verschillen naargelang het vaargebied en de grootte van het vaartuig. Er is ook een onderscheid tussen een officier belast met de brugwacht en de kapitein. De vereisten voor de kapitein bouwen voort op de vereisten voor de officier.

Officier belast met de brugwacht

Vaargebied

Tot 30 zeemijl

Tot 200 mijl

Verder dan 200 mijl

Vaartuigen

2,5 m tot 24 m of 200 GT

Minder dan 500 GT

Minder dan 500 GT

Voorschrift KB

VII/6

VII/4

VII/2

Leeftijd

minimum 18 jaar oud

Medisch

medisch geschikt (keuring zeevarenden)

Trainingsboek

Geen trainingsboek

Goedgekeurd trainingsboek

Goedgekeurd trainingsboek

Praktische proef

goedgekeurde praktische proef

STCW-opleiding voltooid

goedgekeurde opleiding o.b.v. STCW A-II/3 (*)

goedgekeurde opleiding op basis van STCW
A-II/1 (*)

GMDSS

GMDSS Restricted Operators’ Certificate

GMDSS General Operators’ Certificate

(*) niet inbegrepen het onderdeel ‘behandelen en stuwen van lading op operationeel niveau’ en enkele niet-relevante vereisten: raadpleeg de erkende opleidingsprogramma’s voor meer informatie.

Kapitein

Vaargebied

Tot 30 zeemijl

Tot 200 mijl

Verder dan 200 mijl

Vaartuigen

2,5 m tot 24 m of 200 GT

Minder dan 500 GT

Minder dan 500 GT

Voldoen aan de eisen voor

het vaarbevoegdheidsbewijs officier brugwacht
(KB VII/6)

het vaarbevoegdheidsbewijs
officier brugwacht
(KB VII/4)

het vaarbevoegdheidsbewijs officier brugwacht
(KB VII/2)

Diensttijd

Als officier brugwacht (KB VII/6) minstens 12 maanden goedgekeurde diensttijd behaald

Als officier brugwacht (KB VII/4) minstens 36 maanden goedgekeurde diensttijd behaald

Als officier brugwacht
(KB VII/2) minstens 36 maanden goedgekeurde diensttijd behaald

STCW-opleiding voltooid

goedgekeurde opleiding o.b.v. STCW A-II/3 (**)

goedgekeurde opleiding o.b.v. STCW A-II/2 (***)

goedgekeurde opleiding o.b.v. STCW A-II/2 (***)

(**) Niet inbegrepen het onderdeel ‘behandelen en stuwen van lading op managementniveau’ en enkele niet-relevante vereisten: raadpleeg de erkende opleidingsprogramma’s voor meer informatie.

(***) Dit is een opleiding voor kapiteins op schepen van meer dan 500 GT. Uitgezonderde modules: behandelen en stuwen van lading op managementniveau en nog enkele niet-relevante vereisten: raadpleeg de erkende opleidingsprogramma’s.