Ervaringsattest

Changed
31/03/2023

Gebruik

Het ‘ervaringsattest’ is een alternatief voor het ‘algemeen stuurbrevet’ bij privaat gebruik op de Belgische zee. 

Voorwaarden

Dit ervaringsattest kan door de pleziervaarder aangevraagd worden als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. beschikken over een medisch attest (maximum 3 maand oud);
  2. op 4 juli 2019 minstens 16 jaar;
  3. verklaring van praktijkervaring op zee;
  4. een theoretische opfrissingscursus (van min 8h) gevolgd en een niet-bindende test afgelegd. 

Hoe aanvragen?

Het ervaringsattest kan eenvoudig digitaal aangevraagd worden bij onze dienst via deze link. U dient in te loggen met e-ID of itsme en u moet de bewijsstukken voor de vernoemde items (a), (c) en (d) als bijlages toevoegen. 

De verklaring van praktijkervaring op zee kan u bekomen bij uw federatie, jachtclub, jachthaven of vaarschool. 

De theoretische opfrissingscursus (van minimum 8h)  bestaat uit een basiscursus over navigatie, manoeuvers en veiligheid en reglementen en wordt gevolgd door een niet-bindende test. Organisaties die deze cursus en test aanbieden vindt u terug in de volgende lijst. Deze lijst wordt tegen eind juni opgesteld en wordt de periode erna nog verder aangevuld. 

Het ervaringsattest wordt u per post toegestuurd. 

Geldigheidsduur

Het ervaringsattest heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. 

Het attest kan vernieuwd worden als voor het einde van de vervaldag opnieuw een opfrissingscursus werd gevolgd en een niet-bindende test werd afgelegd. De aanvraag voor de vernieuwing dient te gebeuren binnen de 6 maand na de vervaldag van het oorspronkelijke attest. 

Kostprijs

De aanvraag voor een ervaringsattest is gratis. 

ICC

Op basis van het ervaringsattest kan geen ICC worden aangevraagd.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart

Dienst Pleziervaart

E-mail : brevet.yachting@mobilit.fgov.be 
Tel. : +32 (0)2 277 42 80 

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag, telkens van 9 tot 12 uur.