Beperkt en algemeen stuurbrevet

Changed
15/03/2023
 • Wilt u graag uw stuurbrevet behalen? Kijk dan na of u aan de volgende voorwaarden voldoet. U komt in aanmerking als u:

  • een minimumleeftijd hebt van zestien jaar (inschrijven voor het examen kan vanaf vijftien jaar)
  • medisch geschikt bent (medisch attest max. 3 maand oud bij aanvraag brevet)
  • geslaagd bent voor het theoretisch examen (max. 3 jaar geleden)
  • geslaagd bent voor het praktijkexamen (max. 3 jaar geleden)

  Hoe kan ik mij inschrijven voor het theoretisch examen?

  De inschrijving verloopt als volgt:

  1. Klik hier om u in te schrijven met uw identiteitskaart of Itsme. Buitenlanders die geen Belgische identiteitskaart hebben sturen een mail naar brevet.yachting@mobilit.fgov.be. Zij zullen dan verdere info ontvangen hoe zich in te schrijven.

  2. Geef aan voor welk(e) examen(s) u zich wilt inschrijven en kies de plaats en het tijdstip van het examen. Bij het tabblad van de gekozen maand duurt het even voordatdenog beschikbare data verschijnen. U kunt tot twee maanden vooruit boeken. Elk gedeelte is apart in te schrijven + te betalen.(zie opbouw examen)
   Opgelet:wij kunnen geen manuele inschrijvingen of aanpassingen doen.

  3. De betaling gebeurt onmiddellijk online (44 euro per examengedeelte) en kan enkel via Bancontact, bank app, Mastercard of Visa.

  4. Na ontvangst van de betaling ontvangt u een bevestiging en een uitnodiging voor het examen. Op deze uitnodiging staat uw unieke examennummer dat u nodig hebt om aan het examen te kunnen deelnemen.

  5. Controleer zeker of u de uitnodigingsbrief ontvangen hebt. Als u deze niet ontvangen hebt, check dan online (link) of het examen open staat. Als het examen gesloten is of niet meer in het overzicht staat dient u de boeking opnieuw te doen.
   U kunt in de inschrijvingstool op een later tijdstip de datum en het uur van uw examen controleren via deze link
   Opgelet:
  • De locatie is momenteel niet zichtbaar en kan na inschrijving ook niet meer gewijzigd worden. Bij inschrijving kunt u dus het best de gekozen plaats, datum en uur in uw agenda noteren. Op de uitnodigingsbrief staat de locatie wel aangegeven.
  • Tot twee dagen voor het examen kunt u de datum en het uur van het examenverplaatsen. U zal dan telkens een nieuwe uitnodigingsbrief ontvangen. Er wordt wel enkel rekening gehouden met de datum en het uur dat in uw online overzicht staat. Het secretariaat kan geen manuele inschrijvingen of aanpassingen doen.
  • Terugbetaling van de geplande afspraak is niet mogelijk. Houd hier rekening mee als u zich wenst in te schrijven voor uw examen.

  Waar en wanneer kan ik het theoretisch examen afleggen?

  Tip: stressvrij de zomer in. De herfst- en winterperiode zijn een kalme periode en ideaal om jouw theoretische examens aan te vragen. 

  Berchem

  Posthoflei 5
  2600 Antwerpen (Berchem)
  Donderdag van 9 tot 12 en 13 tot 16 uur.
  (drukke periodes ook dinsdag van 9 tot 12 en 13 tot 16 uur)
   

  Brussel

  Vooruitgangstraat 56
  1210 Brussel
  Donderdag van 9 tot 12.
  (drukke periodes ook donderdag van 13 tot 16 uur)
   

  Oostende

  Natiënkaai 5
  8400 Oostende
  Dinsdag van 09u30 tot 12u30 uur en 13u00 - 15:30 uur.
   

  Namen

  Rue des Bourgeois 7 – Bloc A
  5000 Namur
  Maandag van 10 tot 12 en 13 tot 15 uur.
   

  Wat moet ik meenemen naar het examen?

  • Neem zeker de uitnodigingen (met het unieke examennummer) en uw identiteitskaart mee naar het examen.
  • U mag gebruik maken van schrijfmateriaal en een eenvoudig rekenmachine.
  • Kladpapier krijgt u ter plaatse.

  Hoe is het theoretisch examen opgebouwd?

  De theoretische examens gebeuren stapsgewijs en zijn modulair: als u een algemeen stuurbrevet wilt behalen, moet u twee examens afleggen:

  • beperkt stuurbrevet
  • aanvulling tot algemeen stuurbrevet

  U moet zich apart voor beide examens inschrijven en betaalt voor elk examen telkens 44 euro. Na tijdige betaling ontvangt u voor beide examens apart een uitnodigingsbrief.

  Hoe verloopt het theoretisch examen?

  Het theoretisch examen bestaat uit dertig meerkeuzevragen op computer.

  Het examen voor het beperkt stuurbrevet bestaat uit volgende examenonderdelen:

  • Reglementen (twaalf vragen)
  • Navigatie (tien vragen)
  • Veiligheid en manoeuvres (acht vragen)

  Om te slagen moet u minimaal vijftig procent behalen per examenonderdeel en zestig procent in totaal.

  Het examen ‘aanvulling tot algemeen stuurbrevet’ bestaat uit volgende examenonderdelen:

  • Reglementen (tien vragen)
  • Navigatie (tien vragen)
  • Veiligheid en manoeuvres (tien vragen)

  Om te slagen moet u minimaal vijftig procent behalen per examenonderdeel en zestig procent in totaal.

  De details van de leerstof vindt u in de volgende bijlagen:

  Wanneer krijg ik mijn resultaat?

  Na afloop van het examen ontvangt u dezelfde dag nog per mail uw resultaten. Als u niet geslaagd bent, moet u de hele procedure voor het theoretisch examen (inschrijving, betaling, examen afleggen) opnieuw doorlopen.

  Praktijktest

  Naast het theoretisch examen moet u ook nog slagen voor een praktijktest

  De volgorde waarin u het examen doet is van geen belang. Houd er wel rekening mee dat op het moment van aanvraag van het brevet elk examenresultaat maximaal 3 jaar oud mag zijn.

 • Hoe vraag ik mijn brevet aan?

  U kunt het brevet aanvragen via de erkende federaties. Die helpen u bij de gehele procedure en geven alle nodige informatie:

  • Vraag uw brevet aan door volgend formulier aanvraag brevet in te vullen.
  • Betaal een rechtstreekse bijdrage aan de federatie. Voor het beheer van uw dossier en uw aanvraag vragen de federaties een (door hen vastgelegde) bijdrage. Dit staat los van de retributie die u betaalt aan de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de deelname aan het theoretische examen (zie verder).
  • Bekijk hier het overzicht van de erkende federaties: Overzicht van de federaties.

  Hoe vraag ik een duplicaat aan?

  U kunt een duplicaat aanvragen met behulp van het formulier ‘Aanvraagformulier duplicaat’. Alle verdere instructies vindt u daarin terug. De aanvraag verloopt volledig via mail en is enkel mogelijk als aan strikte voorwaarden voldaan is:

  • Het gaat om verlies, diefstal, beschadiging, foutieve gegevens of nooit ontvangen brevet.
  • Een duplicaat wordt pas afgeleverd nadat wij de betaling van 23 euro hebben ontvangen.

  Is mijn certificaat gelijkwaardig aan een Belgisch stuurbrevet?

  De Pleziervaartcommissie onderzoekt de gelijkwaardigheid van andere certificaten met het stuurbrevet voor de pleziervaart.

  Bent u houder van één van deze vijf certificaten, dan mag u op de Belgische scheepvaartwegen varen zonder in bezit te zijn van een stuurbrevet:

  • Yachtnavigator (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
  • Yachtman (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
  • Vaarbewijs A (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
  • Rijnschipperspatent (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
  • Vaarbewijs B (gelijkwaardig aan een beperkt stuurbrevet)
  • Een aantal beroepsbrevetten zijn ook gelijkwaardig (zie MB 28/09/2020)

Contact

Contact Fields
Secretariaat stuurbrevetten pleziervaart

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart

Dienst Pleziervaart
Natiënkaai 5
8400 Oostende 

E-mail: brevet.yachting@mobilit.fgov.be 
Tel.: +32 (0)2 277 42 80 

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag, telkens van 9 tot 12 uur.