STCW

Banner pleziervaart

 

Wat is commerciële yachting op zee?

Er is sprake van commerciële yachting wanneer pleziervaartuigen tot 500 GT die maximum 12 passagiers kunnen vervoeren, worden gebruikt bij de uitoefening van een economische activiteit (met of zonder winstoogmerk).  Valt ook onder deze bepalingen: elk pleziervaartuig dat wordt geregistreerd door een verhuurbedrijf, met uitsluiting van de vaartuigen gebruikt of bestemd voor het vervoer van meer dan twaalf passagiers.

Bij commerciële yachting moeten de bemanningsleden een “arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst” tekenen en ingeschreven zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid  (link: https://www.international.socialsecurity.be/seafarers/nl/over.html(externe link))

De reder kan voor elk bemanningslid een zeemansboek aanvragen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. Hierin kan de vaartijd van de bemanning officieel bijgehouden worden.

 

Vereiste bekwaamheid van de bemanning

De lagere bemanning (matrozen) moet de bekwaamheidsbewijzen hebben op basis van een minimumopleiding:

  • voor veiligheid:  “Basic Safety Training” (VI/1)
  • voor beveiliging:  “Security Awareness” (VI/6.1)

De officieren en de kapitein moeten een vaarbevoegdheidsbewijs commercial yachting hebben.
Om dit vaarbevoegdheidsbewijs te krijgen zijn de vereisten verschillend naargelang het vaargebied en de grootte van het vaartuig: zie tabel onder.

Wettelijke basis: KB van 22 augustus 2020 betreffende zeevarenden, Bijlage 1, hoofdstuk VII: alternatieve vaarbevoegdheden (  uittreksel (PDF, 261.76 KB) (PDF, 222.37 KB))

 

vaargebied
en grootte van het vaartuig

varen tot 30 zeemijl uit een kust op vaartuigen van 2,5 tot 24 meter of tot 200 GT

varen tot 200 zeemijl uit een kust op vaartuigen van minder dan 500 GT

varen verder dan 200 zeemijl uit een kust

op vaartuigen van minder dan 500 GT

officier belast met de brugwacht

voorschrift KB

VII/6

VII/4

VII/2

leeftijd

minimum 18 jaar oud

medisch

medisch geschikt (keuring zeevarenden)

diensttijd

goedgekeurde diensttijd aan dek van ten minste 1 jaar hebben voltooid

trainingsboek

Geen trainingsboek

 Goedgekeurd trainingsboek

 Goedgekeurd trainingsboek

praktische proef

goedgekeurde praktische proef afgelegd hebben

STCW-opleiding voltooid

goedgekeurde opleiding obv STCW A-II/3 (*)

goedgekeurde opleiding op basis van STCW A-II/1 (*)

GMDSS

in bezit van

GMDSS  Restricted Operators’ Certificate,

GMDSS General Operators’ Certificate

kapitein  

voorschrift KB

VII/7

VII/5

VII/3

voldoen aan de eisen voor

voldoen aan de eisen voor het vaarbevoegdheidsbewijs officier brugwacht
(VII/6)

voldoen aan de eisen voor het vaarbevoegdheidsbewijs
officier brugwacht (VII/4)

voldoen aan de eisen voor het vaarbevoegdheidsbewijs officier brugwacht
(VII/2)

diensttijd

als officier brugwacht (VII/6minstens 12 maanden goedgekeurde diensttijd behaald

als officier brugwacht (VII/4minstens 36 maanden goedgekeurde diensttijd behaald

als officier brugwacht
(VII/2minstens 36 maanden goedgekeurde diensttijd behaald

STCW-opleiding voltooid

goedgekeurde opleiding obv STCW A-II/3 (**)

goedgekeurde opleiding obv STCW A-II/2   (***)

goedgekeurde opleiding obv STCW A-II/2  (***)

           

(*) met uitzondering van “behandelen en stuwen van lading op operationeel niveau” en enkele niet-relevante vereisten: raadpleeg de erkende opleidingsprogramma’s

(**) met uitzondering van “behandelen en stuwen van lading op managementniveau” en enkele niet-relevante vereisten : raadpleeg de erkende opleidingsprogramma’s.

 (***) Dit is een opleiding voor kapiteins op schepen van meer dan 500 GT. Uitgezonderde modules: behandelen en stuwen van lading op managementniveau  en nog enkele niet-relevante vereisten: raadpleeg de erkende opleidingsprogramma’s
 

Opleidingen voor commerciële yachting

Contacteer de erkende maritieme opleidingsinstellingen (zie onder) voor het opleidingsprogramma ‘commerciële yachting’.  De beginvoorwaarde om aan de cursussen te mogen deelnemen is het Brevet Yachtman of yachtnavigator.   Er is geen apart programma voor motorjachten en zeiljachten. 

Buitenlandse brevetten kunnen - na beoordeling door een evaluatiecommissie van de maritieme instellingen – leiden tot vrijstellingen.

Erkende maritieme opleidingsinstellingen commercial yachting:

 

Het vaarbevoegdheidsbewijs ‘commercial yachting’ aanvragen

Vraag met het formulier 'aanvraag STCW' uw vaarbevoegdheidsbewijs ‘commercial yachting’ aan op onderstaand adres.
Voeg een uitgebreid ‘nautisch CV’ bij (opleiding, ervaring: vaartdagen, rang, scheepsnaam, tonnage)

 

 

Contact

Aanvraag Vaarbevoegdheid commercial yachting

Schepenbeheer Antwerpen , Posthoflei 5, 2600 Antwerpen (Berchem)
Tel.: +32 (0)3 286 68 90  Mail: stcw95@mobilit.fgov.be(link stuurt een e-mail)

Erkende maritieme opleidingsinstellingen commercial yachting: