Navigatie

 

Windparken op zee, een aanhoudende inspanning van vele partners.

De productie van hernieuwbare energie is vandaag belangrijker dan ooit in de context van de klimaatcrisis.

De windparken op zee dragen in belangrijke mate bij tot de Belgische energieproductie. De ecologische impact ervan wordt wetenschappelijke opgevolgd. Dit door een veelheid aan actoren, ook op overheidsniveau.

Wat komt er, naast de technische aspecten van de bouw en het onderhoud, allemaal kijken bij het oprichten en uitbaten van een windpark? Wie is hier allemaal bij betrokken? Wat betekent de aanwezigheid van offshore windparken voor de scheepvaart?

Meer hierover leest u in dit artikel:  Artikel windparken (PDF, 171.29 KB)

 

 

Veiligheidszones windmolenparken

 

1. Veiligheidsafstanden rond vaste constructies op zee

 

In het Belgisch gedeelte van de Noordzee staan verschillende windmolenparken. Deze parken zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de Belgische behoefte aan hernieuwbare energie. Maar zo’n windmolenpark brengt ook gevaren met zich mee: de palen zorgen voor obstructies in zee, de wieken kunnen gevaarlijk dicht bij het wateroppervlak komen, er zijn talloze kabels en leidingen onder water,… Al die factoren bemoeilijken bovendien reddingsacties voor de bevoegde diensten. Daarom is het verboden om binnen de windmolenparken te varen, tenzij er een bijzondere toestemming is gegeven.

 

Ook de verschillende meetpalen in zee, zoals de Oostdyck-radartoren en alle constructies voor energietransport, vormen een gevaar voor zeevaarders. Het nieuwe Mariene Ruimtelijk Plan voorziet ook zones waarin in de toekomst constructies gebouwd kunnen worden. Daarom legt België rond die constructies een veiligheidszone vast. In zo’n veiligheidszone is het verboden te varen zodat botsingen vermeden worden.  

 

Veiligheidszones bevinden zich 500 meter rondom de vaste constructie of rond elk energiepark. Voor kleinere objecten kan die zone kleiner zijn. Zo is de veiligheidszone rond een meetpaal 75 meter. Hoe groot zulke zones rond een constructie zijn, wordt vastgelegd in een ministerieel besluit na advies van experten. Tijdens de bouwfase van een constructie kan de veiligheidszone groter dan 500 meter zijn.

 

De juridische basis hiervan is terug te vinden in het Koninklijk Besluit van 4 februari 2020 tot instelling van veiligheidszones in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid.

 

 

 

De veiligheidszones hebben de volgende coördinaten.

 

Veiligheidszone Belwind-Nobelwind

Punt

Latitude

Longitude 

1

51-43.197474N

002-47.854854E

2

51-40.350798N

002-52.613262E

3

51-36.806118N

002-48.113610E

4

51-36.965514N

002-47.766918E

5

51-38.020452N

002-47.154426E

6

51-38.898624N

002-45.299232E

 

Veiligheidszone C-Power zone A

Punt

Latitude

Longitude

1

51-33.813990N

002-54.502422E

2

51-32.060730N

002-58.457328E

3

51-31.153950N

002-56.480616E

4

51-30.887664N

002-55.593462E

5

51-32.479680N

002-52.940460E

6

51-32.839764N

002-52.376670E

 

Veiligheidszone C-Power zone B

Punt

Latitude

Longitude

1

51-33.525642N

002-56.501958E

2

51-34.055886N

002-57.379626E

3

51-34.392876N

002-57.867186E

4

51-34.724298N

002-58.467906E

5

51-35.076414N

002-59.478648E

6

51-34.944576N

002-59.714730E

7

51-35.314044N

003-00.123486E

8

51-34.688088N

003-01.243512E

9

51-34.318794N

003-00.834930E

10

51-33.759990N

003-01.834722E

11

51-33.369390N

003-00.537648E

12

51-33.108828N

003-00.049998E

13

51-32.797830N

002-59.558850E

14

51-32.268204N

002-58.728426E

 

Veiligheidszone windmolenpark Northwind

Punt

Latitude

Longitude 

1

51-39.125622N

002-54.654978E

2

51-37.545678N

002-57.295956E

3

51-36.850656N

002-56.105628E

4

51-36.615054N

002-55.635702E

5

51-36.089472N

002-54.333870E

6

51-36.164844N

002-54.207168E

7

51-35.436024N

002-52.401678E

8

51-35.844576N

002-50.532720E

9

51-36.176196N

002-51.035712E

 

Veiligheidszone windmolenpark Rentel

Punt

Latitude

Longitude 

1

51-35.465232N

002-52.474356E

2

51-36.143094N

002-54.153888E

3

51-36.228906N

002-54.680310E

4

51-36.614772N

002-55.635792E

5

51-36.850212N

002-56.105934E

6

51-37.545300N

002-57.296598E

7

51-35.354784N

003-00.958188E

8

51-35.019660N

002-59.691672E

9

51-34.961646N

002-59.143584E

10

51-34.725690N

002-58.466328E

11

51-34.394016N

002-57.865338E

12

51-34.057026N

002-57.377910E

13

51-33.437004N

002-56.352186E

14

51-33.799902N

002-55.549938E

15

51-34.116786N

002-54.900306E

16

51-34.709436N

002-53.869476E

17

51-34.868742N

002-53.613120E

18

51-35.222976N

002-53.001300E

 

Veiligheidszone windmolenpark Northwester 2

Punt

Latitude

Longitude 

1

51-42.89N

002-47.67E

2

51-38.89N

002-45.29E

3

51-39.13N

002-44.78E

4

51-41.24N

002-42.82E

5

51-42.51N

002-45.42E

 

Veiligheidszone rond de zeeboerderij

Punt

Latitude

Longitude 

1

51° 10'.585 N 

 002° 36'.784 E

2

51° 10'.957 N

 002° 38'.143 E

3

51° 09'.788 N 

002° 38'.940 E

4

51° 09'.400 N

002° 37'.592 E

 

 

2. Werkzones

 

Sommige parken zijn nog niet volledig gebouwd en hier wordt dus nog steeds gewerkt. Door deze werken is het zeker gevaarlijk om in het gebied te varen. Er kunnen palen onder water zijn waar nog een windmolen op moet geplaatst worden. Er zijn schepen en duikers actief, er liggen ankers en ankerkettingen,… Om deze redenen is het ook hier verboden om te varen tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt.

 

Omdat het kan zijn dat de werkschepen soms buiten de uiteindelijke concessie zone opereren, wordt er een werkzone ingesteld die groter kan zijn dan de uiteindelijke veiligheidszone. Deze werkzone is afgebakend met boeien.

 

Hieronder vind je de locaties van deze boeien. Varen in het afgebakend gebied is verboden.

 

Werkzone Norther

Er zijn 4 kardinale lichtboeien tijdelijk uitgelegd in de posities:

NRT-N                  51°34,65’N         003°01,75’E

NRT-E                  51°32,62’N         003°05,25’E

NRT-S                  51°28,91’N         002°57,89’E

NRT-W                51°30,69’N         002°55,30’E

 

Er zijn 5 bijzondere markeringsboeien tijdelijk uitgelegd in de posities:

NRT1                   51°33,59’N         003°03,56’E

NRT2                    51°31,60’N         003°04,30’E

NRT3                    51°29,92’N         003°00,81’E

NRT4                    51°29,48’N         002°59,49’E

NRT5                    51°29,77’N         002°56,48’E

 

Werkzone Mermaid

MER E                  51°43,05’N         002°47,76’E

MER I-1               51°43,92’N         002°46,49’E

MER N                 51°44,64’N         002°45,26’E

OHR7                   51°44,11’N         002°42,45’E

OHR5                   51°42,25’N         002°41,40’E

MER W-1            51°41,20’N         002°42,37’E

 

Werkzone Seastar

SEA N                   51°40,06’N         002°52,72’E

SEA E                   51°38,99’N         002°54,50’E

SEA W                 51°36,71’N         002°48,61’E

SEA S                   51°35,98’N         002°50,74’E

 

De werkzones worden gepubliceerd in de berichten aan zeevarenden (BAZ) deze berichten zijn ook rechtsgeldige gronden en dienen te worden nageleefd.

 

3. Naleving van de verbodsbepalingen.

 

Van elke inbreuk van het bovenvermeld verbod zal een PV worden opgemaakt. In de werkzones zijn waakschepen aanwezig die meldingen van intrusies kunnen doen en voor alle gebieden zijn alarmsystemen ingesteld die elk schip detecteren die de zone binnen vaart. Zoals gesteld wordt er dan een PV opgemaakt. Deze PV kan leiden tot een vervolging door het parket waar sancties aan worden gekoppeld of tot het opleggen van een administratieve boete. Deze sancties kunnen oplopen tot 10.000 euro en meer.

 

Het is dus aan te raden om niet binnen de veiligheidszones of werkingsgebieden binnen te  varen.

 

Fig. Belgische windmolenparken op zee (indicatief, juiste intekening is terug te vinden op de officiële navigatiekaarten)

 

4. Blue Accelerator project
 

Het Blue Accelerator project in Oostende is een maritiem testplatform in het Belgisch deel van de Noordzee, 500 meter buiten de haven van Oostende. Dit nieuwe innovatie- en ontwikkelingsplatform dient als een ‘living lab’ om testen uit te voeren in het kader van de uitbouw van Blue Energy projecten (offshore windenergie en golf- en getijdenenergie) en de bredere blauwe economie. Voor efficiënt onderzoek naar innovatieve technologische ontwikkelingen is het immers van grote meerwaarde om deze te opschalen en uittesten in real-life zee-omstandigheden. Het Blue Accelerator platform komt tegemoet aan deze noden van wetenschappelijke instellingen en maritieme bedrijven.

Aangezien het project bestaat uit een vaste installatie op zee is een veiligheidszone van 220 meter vanaf het midden van de testplatform noodzakelijk.