Markttoezicht

Markttoezicht op de uitrusting van zeeschepen (Wheelmark)

 

De uitrusting van zeeschepen moet voldoen aan wettelijke vereisten. En het markttoezicht op de uitrusting van zeeschepen is verplicht.

 

Inspecteurs van het DG Scheepvaart voeren het markttoezicht uit.
Hun controles gebeuren zowel aan boord van schepen, als bij fabrikanten en leveranciers.

 

Het markttoezicht bestaat voornamelijk uit documentaire controle van:

  • het Wheelmark
  • de EU-conformiteitsverklaring en
  • technische documentatie.

 

Fabrikanten en leveranciers moeten hun medewerking verlenen.
Voldoet de uitrusting niet aan de vereisten, dan kunnen de inspecteurs de nodige maatregelen nemen.

 

 

Wettelijke basis (zie wetgeving onder)

- Richtlijn 2014/90/EU van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 inzake uitrusting van zeeschepen (en tot intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de Raad)

 

- Koninklijk Besluit van 25 april 2016 inzake uitrusting van zeeschepen en de organisatie van het markttoezicht.

  • Dit KB legt de vereisten vast waaraan uitrusting van zeeschepen moet voldoen.
  • Het aanbrengen van het Wheelmark biedt de garantie dat de uitrusting in de handel kan worden gebracht op de Europese markt en op EU-schepen kan worden geplaatst.
  • Het nieuw ingevoegde Hoofdstuk 5 maakt markttoezicht verplicht voor uitrusting van zeeschepen.

 

Contact

Voor vragen kunt u ons bereiken via dit e-mailadres: marine.equipment@mobilit.fgov.be