Zeemansboek

Een zeemansboek is een persoonsbewijs waarin de reizen op een Belgisch zeeschip worden ingeschreven. Reizen onder een andere vlag moeten ingeschreven worden in een zeemansboek uitgegeven door dat derde land. De kapitein is verantwoordelijk voor het invullen van de vaartgegevens. 

Voor een overzicht van zijn vaart moet de zeeman (of zijn rederij) altijd de dienstattesten (Certificates of Service) indienen.

Voorwaarden

Een zeeman die voor de eerste maal als bemanningslid van een Belgisch zeeschip in dienst treedt, moet zich laten registreren en:

 • lichamelijk en psychisch geschikt bevonden zijn (zie medische keuring);
 • de gepaste opleiding hebben (zie voorwaarden STCW);
 • gebonden zijn door een “arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst” voor een Belgisch zeeschip.

Er worden geen zeemansboeken afgegeven aan rederij-inspecteurs, duikers, entertainers en anderen die geen deel uitmaken van de bemanning als zeeman.

Aanvraag zeemansboek

De registratie als zeeman en het aanvragen van het zeemansboekje moet gebeuren via het indienen van het ingevulde aanvraagformulier en de volgende bijlagen:

 • twee recente, gelijke pasfoto’s (volgens voorschriften officiële pasfoto’s);
 • een kopie van de identiteitskaart (of voor buitenlanders van een internationaal paspoort);
 • een kopie van de medische keuring voor zeevarenden, opgemaakt door een geneesheer van een erkend medisch centrum.  Opgelet: de medische keuring is maximaal 24 maanden geldig, tenzij het vaargebied beperkt is;
 • een kopie van het getuigschrift "Basic Safety Training (A - VI/1) of in specifieke gevallen Personal Survival Techniques (A - VI/1-1);
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst.

Retributies

De betalingsverzoeken worden centraal verstuurd aan de Belgische rederijen.

Vervanging en verlies

Als het zeemansboek vol is of bij verlies van een zeemansboekje kan een nieuw exemplaar aangevraagd worden, mits het voorleggen van:

 • een ingevuld aanvraagformulier zeemanboek;
 • een proces-verbaal van verlies opgemaakt door de politiediensten of gemeente (in Nederlands, Frans, Duits of Engels), hetzij een verklaring van de kapitein van het schip;
 • een kopie van een geldige medische keuring voor zeevarenden;
 • twee recente pasfoto’s;
 • een kopie van de recente arbeidsovereenkomst.

Contact

Loket Schepenbeheer Antwerpen
Schepenbeheer
Posthoflei 5
2600 Antwerpen (Berchem)
Tel.: +32 (0)3 286 68 90