Zeebrief

Voor welke schepen?

Zeeschepen die commercieel uitgebaat worden, moeten een zeebrief hebben.

uitgezonderd :
pleziervaartuigen kleiner dan 24 meter of met minder dan 12 passagiers

 

Zeebrief aanvragen 

Wil u een zeebrief aanvragen, dan moet uw zeeschip eerst :

Vul onderstaand aanvraagformulier in.

Voeg volgende documenten toe:

  • kopie van de aanvraag tot inschrijving (of tot wijziging ervan) in het Belgisch eigendomsregister of in het Belgisch rompbevrachtingsregister (waarop het Belgisch Scheepsregister de aantekeningen over de voormelde inschrijving heeft aangebracht.)
  • duplicaat van de meetbrief (bestemd voor afgifte van de zeebrief) waarop het Belgisch Scheepsregister heeft aangetekend dat het zeeschip is ingeschreven in het Belgisch eigendomsregister of in het Belgisch rompbevrachtingsregister.

 

Betalen

De zeebrief wordt afgeleverd tegen betaling van een retributie die achteraf wordt gefactureerd (250 euro voor een zeeschip kleiner dan 500 ton;  500 euro voor schepen vanaf 500 ton).

 

Geldigheidsduur

De zeebrief is 5 jaar geldig, of vervalt zodra de erop vermelde gegevens zijn gewijzigd.

 

Zeebrief hernieuwen

Vraag de hernieuwing aan op dezelfde wijze als een eerste aanvraag. Gebruik ook het aanvraagformulier hieronder.

 

Tijdelijke zeebrief  

(KB 4 april 1996, art. 46 en 47). Gebruik ook onderstaand aanvraagformulier.

Een zeebrief voor een kortere termijn, maximaal 1 jaar, kan u aanvragen:

1. voor zeeschepen die recent in het buitenland aangekocht of gebouwd zijn, en waarvoor een aanvraag tot registratie is ingediend

Voeg volgende documenten toe:

2. voor zeeschepen die onderweg zijn op het moment dat hun zeebrief door een wijziging van de gegevens vervalt

Voeg volgende documenten toe:

  • de bewijsstukken voor de wijziging.

3. voor zeeschepen die in België gebouwd zijn voor rekening van vreemdelingen, opdat ze onder Belgische vlag naar een vreemde haven kunnen varen

Voeg volgende documenten toe:

  • de meetbrief
  • een toelating tot afvaart, geldig voor de reis of al de reizen die het zeeschip onder Belgische vlag mag maken

4. voor de proefvaartperiode van een/elk in België gebouwd zeeschip

Voeg volgende documenten toe:

  • de meetbrief
  • een toelating tot afvaart, geldig voor de reis of al de reizen die het zeeschip onder Belgische vlag mag maken.

De tijdelijke zeebrief wordt afgeleverd tegen betaling van een retributie (€50) die achteraf wordt gefactureerd.

 

Duplicaat / vervanging

Is de zeebrief verloren geraakt, tenietgegaan, versleten of onleesbaar geworden, vraag dan een duplicaat aan. Het duplicaat is even lang geldig als de originele zeebrief.
Gebruik ook het aanvraagformulier onderaan.

Voeg volgende documenten toe:

  • bij verlies: een verklaring op eer
  • in andere gevallen: de oorspronkelijke zeebrief

Het duplicaat wordt afgeleverd tegen betaling van een retributie (€50) die achteraf wordt gefactureerd.

 

Contact

Beleidsondersteuning DG Scheepvaart
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 35 08

Mail: dgmar.reg@mobilit.fgov.be