Medische keuring voor zeevarenden

Alleen de medische verklaringen afgeleverd door erkende artsen worden aanvaard door de scheepvaartadministratie. 

Uitzondering 
Als in een land geen door België erkende arts aanwezig is, dan mag de keuring (volgens STCW-vereisten) gebeuren door een arts erkend door een buitenlandse maritieme administratie.  In dat geval is die keuring maximum voor drie maanden geldig voor vaart op Belgische schepen, zelfs als het buitenlandse attest een langere geldigheidsduur heeft.  
 

Procedure
De zeeman verzoekt de arts een “keuringsformulier” in te vullen en verstrekt daarvoor alle informatie aan de keuringsarts. Deze keuringsarts houdt het ingevulde keuringsformulier (met de testresultaten) bij. Daarna vult de keuringsarts een “verklaring van medische geschiktheid” in of een “verklaring van medische ongeschiktheid”. De zeeman ontvangt de gepaste verklaring.

Geldigheid
Een verklaring van medische geschiktheid is maximum geldig tot 2 jaar na de datum van afgifte.
 

_________

 

Medical examination for seafarers

The Belgian shipping administration maintains a list of recognized medical practitioners to conduct medical examinations of seafarers and issue medical certificates (see publications below 'erkende Belgische artsen' and  'erkende buitenlandse artsen')

Exception
If in a country no doctor recognized by the Belgian maritime administration is available, then the medical examination (according to STCW-requirements) may be done by a doctor recognized by another maritime administration.  In that case the medical fitness certificate is accepted for maximum 3 months after the examination date, even if the medical certificate is issued for a longer period of time.  
 

Procedure
An examination form is filled in by the medical practitioner. For that purpose the seafarer gives all necessary information.  The medical practitioner will archive the examination form (with the testing results).
Hereafter he will proceed to deliver a declaration of medical fitness or a declaration of medical unfitness.

Validity
A declaration of medical fitness is valid for maximum two years.