Medische keuring voor zeevarenden

Wij aanvaarden de medische verklaringen afgeleverd door artsen erkend door de Belgische scheepvaartadministratie of erkend door een andere EU-lidstaat (*).  (* EU en Noorwegen)

Uitzondering 
Als er in een land geen arts is die door België erkend is, dan mag de keuring (volgens STCW-vereisten) gebeuren door een arts erkend door een buitenlandse maritieme administratie.  In dat geval is de keuring maximum voor 3 maanden geldig voor vaart op Belgische schepen, zelfs als het buitenlandse attest een langere geldigheidsduur heeft.  
 

Procedure
De zeeman vraagt de arts een keuringsformulier (zie formulieren onder) in te vullen. Hij verstrekt daarvoor alle nodige informatie.
De keuringsarts houdt het ingevulde keuringsformulier (met de testresultaten) bij, en overhandigt aan de zeeman een certificaat van medische geschiktheid of een verklaring van medische ongeschiktheid (zie formulieren onder).


Geldigheid
Een certificaat van medische geschiktheid is maximum geldig tot 2 jaar na de datum van afgifte.
 

_________

 

Medical examination for seafarers

We accept the medical declarations issued by doctors who are accredited by the Belgian maritime administration or by the maritime administration of an EU-member state (*).  (* EU and Norway) (see publications below 'erkende Belgische artsen' and  'erkende buitenlandse artsen')

Exception
If in a country no doctor recognized by the Belgian maritime administration is available, then the medical examination (according to STCW-requirements) may be done by a doctor recognized by another maritime administration.  In that case the certificate of medical fitness is accepted for maximum 3 months after the examination date, even if the medical certificate is issued for a longer period of time.  
 

Procedure
An examination form is filled in by the medical practitioner. For that purpose the seafarer gives all necessary information.  The medical practitioner will archive the examination form (with the testing results).
Hereafter he will proceed to deliver a certificate of medical fitness or a declaration of medical unfitness.


Validity
A certificate of medical fitness is valid for maximum two years.