Certificaten van verzekering voor schepen onder vreemde vlag

 

AANVRAAG

De aanvrager zendt onderstaand  aanvraagformulier (DOCX, 101.97 KB)(This hyperlink opens a new window) naar het Directoraat-Generaal Scheepvaart via dgmar.reg@mobilit.fgov.be(link stuurt een e-mail)) en dit samen met een verzekeringsattest (Blue Card) afgeleverd door een onderneming die gerechtigd is om de betrokken verzekering of financiële zekerheid aan te bieden.

Dit attest moet aantonen dat de geregistreerde eigenaar voor het desbetreffende schip een verzekering of andere financiële zekerheid in stand houdt die voldoet aan de vereisten van de desbetreffende verdragen. Elektronische attesten van “P&I clubs” van de “International Group of P&I Clubs” worden eveneens aanvaard op voorwaarde dat het DG Scheepvaart het lidmaatschap van het betrokken schip kan verifiëren op de website van de betrokken club. De aandacht wordt erop gevestigd dat de verzekering of financiële zekerheid ten volle de aansprakelijkheid van de eigenaar volgens de desbetreffende verdragen moet dekken. De verzekering of financiële zekerheid moet uitgaan van een onderneming die gerechtigd is om de betrokken verzekering of financiële zekerheid aan te bieden en die voldoende solvabel is. Het DG Scheepvaart aanvaardt zonder bijkomend onderzoek een verzekering van een “P&I club” die lid is van de internationale pool van de “International Group of P&I Clubs”.

De certificaten van verzekering worden per gewone post verstuurd. Andere manieren van afgifte kunnen worden bepaald in overleg met het DG Scheepvaart.

 

Wijziging van certificaten: Elke wijziging van de gegevens vermeld op het certificaat verzekering (bv. wijziging adres/naam eigenaar, …) moet onmiddellijk aan het DG Scheepvaart worden gemeld.

 

Hernieuwing van certificaten op 20 februari: Elk jaar vervalt een groot aantal certificaten op 20 februari. Gelet op het grote aantal certificaten dat tegelijk moet worden hernieuwd voor die datum is het raadzaam dat scheepseigenaars hun aanvraag tijdig indienen.

 

 

BETALING

Het certificaat van verzekering wordt afgeleverd tegen betaling van een retributie van 157 euro.

 

Na verwerking van uw dossier zal u een factuur ontvangen. Gelieve niet op voorhand te betalen, maar de factuur af te wachten alvorens te betalen.

 

 

CONTACT

Beleidsondersteuning DG Scheepvaart
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 35 01
Mail: dgmar.reg@mobilit.fgov.be(link stuurt een e-mail)