Certificaten van Verzekering

Aandacht

Retributie: 27,00 euro
 

Vanaf 1 januari 2019 bedraagt de retributie voor een bunkerolie-, CLC- of PAL-certificaat  27,00 euro.
Voor een Wreck-Removal-certificaat is in 2019 geen retributie vereist.

Vanaf nu ontvangt u een factuur na verwerking van uw dossier. Gelieve niet op voorhand te betalen, maar de factuur af te wachten alvorens te betalen.

                                                                                           

Attention:

The retribution for a certificate of insurance (BUNKER, CLC, PAL) is 27,00 euro. No retribution for WRC in 2019.

From now on you will receive an invoice after your application has been processed. Please do not pay in advance, but wait for the invoice before paying.