Verpakte gevaarlijke goederen

Inspectie schip

 Hier (PDF, 1.59 MB) vindt u meer info omtrent de inspectie van het schip

Inspectie laadeenheden

 Hier (PDF, 1 MB) vindt u meer info omtrent de inspectie van de laadeenheden

Contact

Contact: hazmat.mar@mobilit.fgov.be

! Informatie voor de gebruiker !
Alle vragen over het zeevervoer van gevaarlijke goederen dienen te gebeuren via bovenstaand e-mailadres. Een ticketnummer wordt automatisch gegenereerd en dient steeds vermeld te worden bij verdere communicatie. Alle verdere communicatie over gevaarlijke goederen voor zeetransport wordt via dit kanaal afgehandeld. Een inspecteur controleert op regelmatige tijdstippen de request collector en volgt dan de vraag of melding verder op. Het gebruik van enig ander e-mailadres zal automatisch tot vertragingen leiden.

Opmerking: Voor vragen over de algemene regelgeving en formulieren van transport van gevaarlijke goederen dient er contact opgenomen te worden met de privéfirma’s die deze diensten ondersteunen.