Toelatingen en uitzonderingen

Verpakte gevaarlijke goederen (IMDG code)

De toelatingen, certificaten, uitzonderingen en afwijkingen moeten minimum voldoen aan de voorschriften vervat in SOLAS 1974, in de huidige versie, MARPOL 73/78, in de huidige versie en de veiligheidsstandaard van de IMDG-code.

Indien de afgifte van een toelating of certificaat vermeld is in de IMDG code (b.v. 7.3.4.1 samen laden ‘away from’ in een transporteenheid) dan worden deze toelatingen of certificaten door de bevoegde overheid van een ander land erkend en aanvaard.

Een bevoegde overheid mag uitzonderingen of afwijkingen van de IMDG code toestaan, maar deze hoeft door de bevoegde overheid van een ander land niet aanvaard te worden. In dergelijke gevallen moeten alle bevoegde overheden van de reis hun akkoord geven.

Een aanvraag tot toelating of afwijking kan worden aangevraagd via de request collector ( zie procedure (PDF, 115.97 KB)). Het aanvraagformulier vindt u hier onderaan bij formulieren (in het Nederlands en het Engels).
De aanvraag wordt behandeld door de Belgische vertegenwoordiger van dit onderwerp bij de IMO, met uitzondering voor de toelating voor het samen laden van gevaarlijke goederen. Het verkrijgen van een dergelijke toelating is onderworpen aan een retributie die jaarlijks geïndexeerd wordt, sinds 1/1/2019 is deze retributie € 104,00.

Klik hier voor de lijst van toelatingen en uitzonderingen uitgeschreven door de Belgische bevoegde overheid.

Vloeibare chemicaliën in bulk (IBC code)

Vloeibare chemicaliën die niet opgenomen zijn in  hoofdstuk 17 (PDF, 1.93 MB) of hoofdstuk 18 van de IBC-code of in de IMO-circulaire die jaarlijks in december wordt uitgegeven, kunnen enkel worden vervoerd na het sluiten van een tripartite-overeenkomst. Er is dan overeenstemming over alle vervoersvoorwaarden tussen de havenstaat van vertrek, de vlagstaat van het schip en de havenstaat van aankomst.
Het sluiten van een tripartite-overeenkomst gebeurt volgens de regels gesteld in de IMO-circulaire MEPC.1/Circ. 512 van 13 juni 2006 «Guidelines for the provisional assessment of liquids transported in bulk».
Een tripartite-overeenkomst is 3 jaar geldig en kan niet verlengd worden. In deze periode moet de initiatiefnemende bevoegde overheid, samen met de betrokken producent van de stof, ervoor zorgen dat de stof bij de IMO wordt besproken.
Wanneer we te maken hebben met een mengsel dat stoffen bevat met enkel milieuschadelijke eigenschappen, die alle geëvalueerd zijn door IMO, dan bestaat er een berekeningsmethode en is er geen geldigheidsduur.

Het initiatief voor een dergelijke tripartite-overeenkomst wordt genomen door de bevoegde overheid van de havenstaat van vertrek.
De bevoegde overheid in België is de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, DG Scheepvaart, Veiligheid en milieu. De aanvraag kan gemaild worden naar: zeevaart.bulk@mobilit.fgov.be. Dit kan slechts als er voldoende chemische en fysische data beschikbaar zijn.
De aanvraag dient vergezeld te zijn van het ingevuld formulier  MEPC.1 Circ.857 (PDF, 214.08 KB).

Vaste stoffen in bulk (IMSBC code)

Enkel de stoffen vermeld in de IMSBC code mogen vervoerd worden.
Wanneer een stof nog niet vermeld is, dan kan er enkel worden vervoerd via een tripartite overeenkomst (land van beladen, vlagstaat schip, land van lossen).
Voor het afsluiten van een tripartite moeten voldoende data over het gedrag van het product in bulk voorhanden zijn (o.a. kan de lading overgaan (vloeibaar worden), classificatie verpakt, chemische gevaarlijke eigenschappen in bulk (dangerous in bulk only), …). De bevoegde overheid in België is de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer,  DG Scheepvaart, Dienst veiligheid en milieu. De aanvraag kan gemaild worden naar: zeevaart.bulk@mobilit.fgov.be