Regelgeving

Voor de bescherming van het mariene milieu en het veilig vervoer van gevaarlijke goederen zijn er regels opgelegd door:

1. IMO: onder andere volgende conventies en codes

  • Safety Of Life At Sea: SOLAS 1974, in zijn huidige versie;

  • Maritime Pollution: Marpol 73/78, in zijn huidige versie:

        Annex I (olievervuiling);
        Annex II (vervuiling door chemicaliën);
        Annex III (vervuiling door verpakte goederen);
        Annex IV (vervuiling door afvalwater geproduceerd aan boord);
        Annex V (vervuiling door scheepsafval);
        Annex VI (vervuiling van de lucht).

  • International Convention for Safe Containers: CSC-conventie, in zijn huidige versie (conventie veilig vervoer van containers);

  • International Code for the Construction and Equipment of ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC) code, in zijn huidige versie;

  • International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC) code, in zijn huidige versie;

  • International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code, in zijn huidige versie;

  • International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC), in zijn huidige versie;

  • International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships (INF), in zijn huidige versie.

De IBC-code, de IMDG-code en de IMSBC-code zijn deel van de SOLAS 1974, in zijn huidige versie.

Deze regels worden aangevuld door Resoluties en Circulaires. Deze zijn aanbevelingen, tenzij ze door Belgische regelgeving verplicht moeten gevolgd worden. Klik hier voor de lijst met belangrijkste circulaires.

2. De Europese regelgeving

Richtlijn 2002/59/EG van het Europees parlement en de Raad van 27/06/2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart.

3. De Belgische wetgeving*

  • Het Belgisch zeevaartinspectiereglement stelt in artikel 108 dat het vervoer van gevaarlijke goederen verboden is tenzij het gebeurt volgens de voorschriften in de IMDG-code en verwijst naar de IMO-publicatie;

  • De SOLAS- en MARPOL- en CSC-conventies zijn gepubliceerd in het Belgisch staatsblad;

*De voornaamste basiswetgeving is hier opgesomd, maar is niet volledig. Het is niet de bedoeling dat de teksten zelf hier gepubliceerd worden. Voor verdere uitleg contacteer het Directoraat-generaal Scheepvaart, Juridische aangelegenheden of Scheepvaartcontrole.