Gevaarlijke goederen en milieuvrijwaring

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) legt regels op voor de veiligheid aan boord van zeeschepen en de bescherming van het mariene milieu. Specifieke regels zijn opgesteld voor het vervoer van gevaarlijke goederen over zee. De regelgeving voor milieubescherming en gevaarlijke goederen vullen elkaar aan in één regelgeving.