Maritieme snelwegen

Maritieme snelwegen (“motorways of the seas”) zijn regelmatige, frequente transportverbindingen van deur tot deur van hoge kwaliteit.

Korte vaart (“short sea shipping”) is de belangrijkste vervoersmodus in het concept van de maritieme snelwegen.

De realisatie van dit concept maakt deel uit van de 30 prioritaire projecten zoals vastgelegd in de Beschikking 884/2004/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (Publicatieblad L 167 dd.30 april 2004).

Oproepen voor gezamenlijke motorways of the sea projecten worden regelmatig bekend gemaakt.

De volledige tekst van de oproep en bijkomende informatie vindt u terug op de website van Flanders Logistics.