Maritieme beveiliging

De maritieme beveiliging beoogt het verbeteren van de beveiliging van de internationale handel en van de voor verkeer gebruikte schepen en bijhorende havenfaciliteiten tegen het gevaar van opzettelijke ongeoorloofde acties.

De maritieme beveiliging omvat maatregelen ter bescherming tegen veiligheidsincidenten en vernietigende effecten tegen personen, infrastructuur en uitrusting in de havens.

Onderaan vindt u meer informatie over het waarop deze maatregelen gebaseerd zijn.

Contact

Exploitatie, beveiliging en havenaangelegenheden
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: +32 (0) 2 277 35 22