MAiDEN

MAiDEN staat voor “MAritime Information Data Exchange Network” en moet zorgen voor een vlottere informatie-uitwisseling tussen de kustwachtpartners.

Partners

Het Directoraat-Generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer heeft de rol van projectcoördinator op zich genomen en werkt het project samen uit met de kustwachtpartners van Defensie, Douane, Scheepvaartpolitie en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid. De diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen en het secretariaat Kustwacht zorgen voor de administratieve ondersteuning. Het MAiDEN project ging van start op 1 maart 2018 en loopt over een periode van twee jaar.

 

Vlottere informatie-uitwisseling voor meer veiligheid en betere beveiliging

De koppeling van de data- en communicatienetwerken zal ervoor zorgen dat de informatie-uitwisseling vlotter verloopt en dat een accuraat maritiem verkeersbeeld kan opgebouwd worden. Dit zal zowel de veiligheid als de beveiliging op zee ten goede komen, alsook een efficiëntere controle op de naleving van de wetgeving op zee toelaten.

 

Europese financiering

Het project MAiDEN wordt mede gefinancierd door het Europees Agentschap voor Kleine en Middelgrote ondernemingen (EASME), die hiertoe 749.608€ subsidies toekende. Dit alles kadert in de implementatie van het Europese “Common Information Sharing Environment” (CISE) dat een efficiëntere informatie-uitwisseling binnen en over de grenzen mogelijk moet maken door de interoperabiliteit van nationale IT-systemen in het maritieme domein te verbeteren.