Geïnformeerde apotheken

 

Apotheekkast aan boord van schepen 

 

Krachtens het KB van 7 januari 1998* moet elke schip permanent een apotheekkast aan boord hebben , dit KB bepaalt daarnaast ook de voorwaarden waaraan deze moet voldoen. In dit KB wordt meer bepaald de samenstelling van deze apotheekkast vastgelegd. Het KB voorziet een aantal verplicht geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en ander producten die zich aan boord moeten bevinden, de producten en de hoeveelheden hiervan zijn afhankelijk van onder meer: de bestemming van het schip, het aantal en geslacht van de bemanningsleden, het soort activiteiten en de kenmerken van de lading. Een volledig overzicht vind u in het KB van 09 december 2014.

 

Als een schip aangemeerd is in een Belgische haven kan de kapitein of zijn gemandateerde de samenstelling van de apotheekkast nagaan, en terug aanvullen, door de verbruikte producten opnieuw aan te kopen, en de ongebruikte en vervallen producten te verwijderen en te vervangen. Hiervoor kan hij zich wenden tot elke voor het publiek geopende apotheek in België. De reglementering maakt geen onderscheid tussen de apotheken, elke Belgische apotheek kan dan ook dezelfde geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of eventueel andere producten afleveren.

Vele Belgische apotheken, hebben reeds zich de specifieke wetgeving betreffende de apotheekkast van schepen eigen gemaakt, en zijn ten behoeve van de kapitein of zijn gemandateerde opgenomen in een lijst, die u hieronder kan downloaden. Deze lijst is niet-limitatief en niet statisch, en vormt geen beperking op de competenties van de niet vermelde apotheken. De lijst van alle Belgische apotheken vindt u hier. De apotheker die de apotheekkast van het schip heeft bijgewerkt conform het KB 7 januari 1998, dient een attest af te leveren aan de kapitein of zijn gemandateerde. Een modelattest vind u hieronder.

 

* KONINKLIJK BESLUIT van 7 JANUARI 1998 betreffende de medische hulpverlening aan boord van schepen gewijzigd door  de KB van 9 december 2014 en 16 juni 2020