Erkenning Instellingen

 

INFORMATIE ROND COVID-19

De dienst Erkenning Instellingen blijft actief. Wij helpen u graag digitaal verder.

Toch zijn we genoodzaakt om in het kader van de federale maatregelen enkele aanpassingen door te voeren:

 

1) Voor de trainingproviders:

Alle audits worden voorlopig opgeschort. Audits voorzien tussen heden en 19 mei worden verplaatst naar een latere datum.

Indien de regering op 19 april beslist om de maatregelen te verlengen, zal ook onze datum van 19 mei voor dezelfde duur opgeschoven worden.

Na afloop van de maatregelen zal Myriam Jacob de instellingen contacteren om de audit  her in te plannen.

De erkenning van een nieuwe opleiding is een administratieve aangelegenheid en kan gewoon doorgaan zoals voorheen.

Voor verdere vragen of opmerkingen over punt 1 kan u terecht bij Myriam Jacob  ( Myriam.Jacob@mobilit.fgov.be  -   +32 3 229 00 56).

 

2) Voor de servicestations , ILSTO’s en aangemelde instanties:

Al deze audits zijn uitgesteld voor de duur van de federale coronamaatregelen.

Verlengingen  van erkenningscertificaten zijn mogelijk na overleg met onze dienst.

Na afloop van de maatregelen zal Joseph Cauwberghs de organisaties contacteren om samen een nieuwe datum voor de audit te kiezen.

  

3) Voor de geneesheren en apothekers:

Dit is hoofdzakelijk een administratief proces  en kan blijven doorgaan zoals voorheen.

Enkel de audits op de locatie waar de Belgische geneesheren de keuringen van zeevarenden uitvoeren,  worden uitgesteld tot na de coronamaatregelen.

Na afloop van de maatregelen zal Joseph Cauwberghs de organisaties contacteren om samen een nieuwe datum voor de audit te kiezen.

 

Voor vragen of opmerkingen in verband met punt 2 & 3 kunt u terecht bij Joseph Cauwberghs (Joseph.Cauwberghs@mobilit.fgov.be  -   +32 3 229 00 55).