Erkende artsen voor medische certificaten

Changed
03/04/2023

Zeevarenden hebben voor de vaart op Belgische gevlagde vaartuigen steeds een medisch certificaat nodig. Zowel voor hun eigen veiligheid als deze van de voltallige bemanning aan boord. Het gaat hierbij om een certificaat van medische geschiktheid verstrekt door een erkende arts.

Welke medische certificaten worden aanvaard?

Erkenning door de Belgische administratie

De medische certificaten moeten afgeleverd zijn door artsen erkend door de Belgische scheepvaartadministratie of erkend door een andere EU-lidstaat, inclusief Noorwegen.

De Belgische scheepvaartadministratie heeft hiervoor een lijst van erkende Belgische artsen voorzien.

De keuring mag ook gebeuren door een arts op de lijst van erkende buitenlandse artsen. Deze zijn erkend door een buitenlandse maritieme administratie en door de Belgische administratie. De keuring is hierbij maximum twee jaar geldig voor Belgische schepen.

Erkenning door een buitenlandse administratie

Kunt u geen door België erkende arts van de lijst raadplegen? Dan kunt u terecht bij een lokaal erkende arts. Deze kan u vinden op de website van het betreffende land. Het certificaat is dan maximum drie maanden geldig, zelfs als het buitenlandse attest een langere geldigheidsduur heeft.

Welke procedure moet ik doorlopen voor een certificaat?

Om een certificaat van medische geschiktheid of medische ongeschiktheid te verkrijgen, doorloopt u volgende stappen:

  1. U vraagt de arts om een keuringsformulier (zie formulieren onder) in te vullen.
  2. De arts verstrekt daarvoor alle nodige informatie.
  3. De keuringsarts houdt het ingevulde keuringsformulier met de testresultaten bij.
  4. De arts overhandigt u een certificaat van medische geschiktheid of een verklaring van medische ongeschiktheid.

Hoe lang is mijn certificaat geldig?

Een certificaat van medische geschiktheid is maximum tot twee jaar na de datum van afgifte geldig.

Een snelle procedure dankzij Medicert

Door de webapplicatie Medicert verloopt het proces van medische certificaten snel en eenvoudig. Medisch personeel kan erop inloggen met een eID en zo de certificaten gemakkelijk digitaal ondertekenen.

Medicert biedt op verschillende vlakken een voordeel:

  • Digitaal en efficiënt: een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening met een minimum aan administratieve last en papier.
  • Fraude bestrijden en betere veiligheid: het is niet meer mogelijk dat zeevarenden die medisch ongeschikt bevonden werden de testen blijven uitvoeren totdat ze ergens wel medisch geschikt bevonden worden.

Bent u zelf een arts of medisch administratief personeel en wenst u gebruik te maken van Medicert? Bekijk op onze pagina over Medicert dan zeker de tutorial.

Erkenning als arts aanvragen

Als u als arts erkend wilt worden om medische certificaten van Belgisch gevlagde vaartuigen uit te reiken, kunt u een erkenningsaanvraag indienen. Hierbij stelt de dienst ‘Erkenning Instellingen’ een dossier samen en wordt een audit uitgevoerd. Dit geldt ook voor de erkenning als buitenlandse arts, met het verschil dat er in dat geval geen audit wordt uitgevoerd. U kunt uw aanvraag indienen via mail: Tim.Sleurs@mobilit.fgov.be.