Beveiligingsorganisaties

Changed
05/08/2022

Erkende beveiligingsorganisaties voeren opdrachten uit en geven adviezen omtrent de beveiliging van havens en havenfaciliteiten. Dit doen ze ter ondersteuning van de beveiligingsbeambte van de havenfaciliteit (PFSO), het lokale comité van de maritieme beveiliging (LCMB) of de beveiligingsfunctionaris van de haven (PSO).

Een erkende beveiligingsorganisatie mag deze opdrachten uitvoeren in het kader van de Internationale code inzake de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-code).

Voor welke opdrachten staan beveiligingsorganisaties in?

Als beveiligingsorganisatie kunt u kiezen voor welke opdrachten u een erkenning wilt:

  • veiligheidsbeoordeling van een havenfaciliteit opstellen en/of uitvoeren
  • veiligheidsbeoordeling van een haven opstellen en/of uitvoeren
  • beveiligingsplan van een havenfaciliteit opstellen
  • beveiligingsplan van een haven opstellen

Bij wie ligt de eindverantwoordelijkheid?

De organisaties voeren de opdrachten uit en geven ook adviezen aan de beveiligingsbeambte van de havenfaciliteit (PFSO), het lokale comité van de maritieme beveiliging (LCMB) of de beveiligingsfunctionaris van de haven (PSO). De eindverantwoordelijkheid voor de veiligheidsbeoordelingen en beveiligingsplannen van een haven of havenfaciliteit ligt echter wel bij de PFSO, het LCMB of de PSO.

Hieronder vindt u een lijst met contactgegevens van de erkende beveiligingsbedrijven: