Duurzame scheepvaart

België is een dichtbevolkt land in het hart van Europa. De Belgische havens zijn van wereldklasse en vormen via internationale scheepvaartroutes een Europese toegangspoort tot de rest van de wereld. De scheepvaart is dan ook van groot belang voor de wereldwijde handel en onmisbaar voor onze welvaart. Jaarlijks varen er gemiddeld 150.000 schepen door het Belgische deel van de Noordzee. Het gaat zowel om transitverkeer als om verkeer van en naar de Belgische havens, waaronder onder meer Antwerpen, Gent en Zeebrugge. 

 

Ook de cijfers over onze vloot onderstrepen dat belang. De handelsvloot die onder Belgische vlag vaart, bestaat uit alle belangrijke scheepstypes, waaronder bulkcarriers, containerschepen, vrachtschepen, gastankers en olietankers. In maart 2021 gaat het om 91 schepen. De vloot vertegenwoordigt een brutotonnenmaat van bijna 6 miljoen en een draagvermogen van meer dan 9,8 miljoen. Bovendien zijn ook de Belgische baggeraars van wereldformaat. Aan boord van de Belgische zeeschepen werken dagelijks meer dan 5.500 mensen.  

 

DG Scheepvaart, als vertegenwoordiger van België in Europese en internationale besprekingen rond scheepvaart, speelt een sleutelrol in de verdere verduurzaming van de sector. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de sector en de minister bevoegd voor Noordzee. Zo werd ook het plan voor duurzame scheepvaart uitgewerkt. 

 

Bekijk de maatregelen in het plan voor duurzame scheepvaart ( Nederlands (PDF, 478.85 KB) |  Engels (PDF, 280.88 KB)). 

 

Studies

Study on decarbonisation of the Belgian maritime sector for small vessels (< 5000 GT) 

Deze studie werd uitgevoerd om na te gaan welke initiatieven er bestaan ​​en die genomen kunnen worden om de scheepvaartsector in België koolstofvrij te maken. Ze is gericht op schepen van minder dan 5.000 GT.