Duikmelding

Cultureel erfgoed onder water is enorm gevarieerd. Aldus liggen naar schatting meer dan drie miljoen scheepswrakken op de bodem van de zeeën en oceanen. Het UNESCO-Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water wil het volledige erfgoed van de mensheid beschermen, dat zich tijdelijk of permanent onder water bevindt.

 

In de Belgische wateren werden momenteel 8 scheepswrakken erkend als cultureel erfgoed onder water. Indien u op deze wrakken wenst te duiken moet u dit minstens 4u voorafgaandelijk aanmelden via deze link.

 

Tevens moet ook het MRCC worden ingelicht overeenkomstig het bericht aan zeevarenden 1/40 DUIKEN OP ZEE: PROCEDURES.

 

De meldingen gebeuren:

  • Ofwel op VHF-kanaal 67
  • Ofwel telefonisch op 059/34 10 20

De volledige bericht aan zeevarenden vindt u op deze link: http://www.afdelingkust.be/nl/2017