COVID-19 (Coronavirus)

Click here for the English version of this page.

 

Zoals u al hebt kunnen vaststellen verandert de situatie van uur tot uur. Om u tijdig en op een correcte manier te informeren, heeft het DG S een specifieke “COVID-19 (Coronavirus)” webpagina aangemaakt. Op deze pagina zal het DG S regelmatig informatie plaatsen die verband houdt met het Coronavirus en die nuttig kan zijn voor u. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina.

 

Een overzicht van algemene informatie voor België vindt u hier

 

Loketten - Dienstverlening

Naar aanleiding van de maatregelen in de strijd tegen COVID-19 werden de loketten aangepast. Hieronder vindt u een overzicht van de loketten die opnieuw open zijn voor bezoekers onder voorwaarden. Alle andere loketten blijven tot nader order gesloten.

Wij vragen de aangeduide voorzorgsmaatregelen na te leven.  Wij adviseren onze klanten om zoveel mogelijk de correspondentie via elektronische weg te voeren.

 

De volgende loketten zijn geopend op de vermelde locaties en tijdstippen:

  • Schepenbeheer in Antwerpen: ma, di, do en vrijdag voormiddag van 09:00 tot 11:45 (woensdag gesloten). Meer info en contactgegevens vindt u hier terug.
  • Belgisch Scheepsregister in Antwerpen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 11:45. Meer info en contactgegevens vindt u hier terug.
  • Visserij in Oostende: enkel op afspraak. Meer info over hoe u een afspraak maakt en welke richtlijnen u volgt tijdens de afspraak vindt u hier terug.

 

Operationele maatregelen 

Het Directoraat-generaal Scheepvaart heeft een aantal operationele maatregelen genomen ten gevolge de strijd tegen COVID-19. Hiervan vindt u een overzicht in onderstaande tabel.

 

Sector

Maatregelen

Koopvaardij

Operationele maatregelen rond certificaten mbt Covid-19:  Circulaire Koopvaardij 2020/002 (PDF, 276.15 KB)

Tewerkstelling van zeevaarders aan boord tijdens Covid-19:  Circulaire Koopvaardij 2020/005 (PDF, 223.33 KB)

Visserij

 Circulaire Visserij 2020/001 (PDF, 198.57 KB)

Pleziervaart

Protocol:

Een  toelichtingsnota (PDF, 149.23 KB) betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingssporten en watersporten toegelaten zijn, en het  protocol (PDF, 152.21 KB)vaartochten met schipper zijn opgesteld voor de periode van 29 maart 2021 tot en met 25 april 2021. Deze mededelingen zijn onder voorbehoud van eventuele verdere beslissingen door de Nationale Veiligheidsraad, de Regering of het Crisiscentrum met betrekking tot de toepassing van de maatregelen na 13 mei 2020.

 

Opschorting examens pleziervaart:

Van begin november tot midden december werden de examens pleziervaart opgeschort. De kandidaten, voor wie het examen in die periode werd opgeschort, zullen door de dienst pleziervaart worden gecontacteerd om hun examen opnieuw in te boeken. Dat gebeurt in 2 blokken. De kandidaten die ingeschreven waren in de eerste weken van november, worden midden januari aangeschreven. De tweede groep wordt een paar weken later gecontacteerd.

 

Uitstel praktische examens:

Het nieuwe systeem van praktijktesten pleziervaart zal pas ingaan op 1 juli 2021 (in plaats van op 1 januari 2021).

Wegens de corona-epidemie zijn meerdere activiteiten binnen de pleziervaart in 2020 tijdelijk belemmerd of opgeschort (bv. examens, lessen theorie en praktijk). Via het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart heeft de sector de betrokken ministers verzocht uitstel te verlenen voor het nieuwe systeem van praktijktesten. Intussen is er een principieel akkoord om deze datum uit te stellen naar 1 juli 2021. De nodige acties om dit uitstel een wettelijk kader te geven worden momenteel uitgevoerd. Tot 1 juli 2021 blijft dan het huidige systeem van dienstboekje of praktijkcursus bij een vaarschool van kracht.

Alle verdere informatie rond Pleziervaart kan je terugvinden op deze pagina

Binnenvaart

De federale overheid voorziet geen specifieke maatregelen voor de binnenvaart.

Mededeling van het Vlaamse Gewest - Maatregelen COVID-19-virus

Mededeling van het Waalse Gewest - Guichet de la navigation

Beveiliging havens

DG Scheepvaart monitort, samen met het  Nationale Crisiscentrum, de ISPS-faciliteiten en de havens, zodanig dat ze hun voor de maatschappij noodzakelijke activiteit kunnen verderzetten.  Havenfaciliteiten krijgen uitstel voor de hernieuwing van hun certificaat.  Voor havenfaciliteiten waarvan het certificaat vervalt kan op basis van artikel 5, 4° van de Europese verordening 2004/725,  een tussentijdse regeling worden getroffen.

Erkenningen Instellingen U kunt alle informatie vinden op deze pagina.

 

Maatregelen, adviezen en info van internationale organisaties


Hieronder kunt u nuttige links naar de relevante pagina’s of documenten terugvinden van internationale organisaties en de Europese Unie met betrekking tot de (aanpak van de) huidige Covid-19-pandemie.

Europa

 

Internationale Maritieme Organisatie (IMO)

 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)