COVID-19 (Coronavirus)

Click here for the English version of this page.

 

Zoals u al hebt kunnen vaststellen verandert de situatie van uur tot uur. Om u tijdig en op een correcte manier te informeren, heeft het DG S een specifieke “COVID-19 (Coronavirus)” webpagina aangemaakt. Op deze pagina zal het DG S regelmatig informatie plaatsen die verband houdt met het Coronavirus en die nuttig kan zijn voor u. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina.

 

Een overzicht van algemene informatie voor België vindt u hier

 

Loketten - Dienstverlening

Brussel, Oostende, Gent

Naar aanleiding van de maatregelen in de strijd tegen COVID-19 zijn we genoodzaakt om onze loketwerking tijdelijk stop te zetten. Onze dienstverlening blijft echter gegarandeerd. Wij vragen dan ook met aandrang aan onze klanten om zoveel mogelijk de correspondentie via elektronische weg te voeren. Documenten zullen via een elektronische handtekening worden gewaarmerkt.

 

Antwerpen

Naar aanleiding van de maatregelen in de strijd tegen COVID-19 werden de loketten in Antwerpen aangepast. De loketten zijn opnieuw geopend voor bezoekers.

Wij vragen de aangeduide voorzorgsmaatregelen na te leven.  Wij adviseren onze klanten om zoveel mogelijk de correspondentie via elektronische weg te voeren.  

 

De loketten in Antwerpen zijn toegankelijk voor het publiek op de volgende tijdstippen:

  • Schepenbeheer: ma, di, do en vrijdag voormiddag van 09:00 tot 11:45 (woensdag gesloten).
  • Scheepshypotheek: alle voormiddagen van 09:00 tot 11:45 (in de namiddag enkel op afspraak).
  • Belgisch Scheepsregister: maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 11:45.

 

Operationele maatregelen 

Het Directoraat-generaal Scheepvaart heeft een aantal operationele maatregelen genomen ten gevolge de strijd tegen COVID-19. Hiervan vindt u een overzicht in onderstaande tabel.

 

Sector

Maatregelen

Koopvaardij

Circulaire Koopvaardij 2020/002

Visserij

Circulaire Visserij 2020/001

Pleziervaart

Protocol: een protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingssporten en watersporten toegelaten zijn, is opgesteld voor de periode van  1 juli tot en met 31 augustus (PDF, 176.07 KB). Dit protocol is nog onderhevig aan het advies van de GEES. Deze mededelingen zijn onder voorbehoud van eventuele verdere beslissingen door de Nationale Veiligheidsraad, de Regering of het Crisiscentrum met betrekking tot de toepassing van de maatregelen na 13 mei 2020.

De examens hervatten in juni. Nieuwe online inschrijvingen kunnen vanaf 01/07.

Alle verdere informatie rond Pleziervaart kan je terugvinden op deze pagina

Binnenvaart

De federale overheid voorziet geen specifieke maatregelen voor de binnenvaart.

Mededeling van het Vlaamse Gewest - Maatregelen COVID-19-virus

Mededeling van het Waalse Gewest - Guichet de la navigation

Beveiliging havens

DG Scheepvaart monitort, samen met het  Nationale Crisiscentrum, de ISPS-faciliteiten en de havens, zodanig dat ze hun voor de maatschappij noodzakelijke activiteit kunnen verderzetten.  Havenfaciliteiten krijgen uitstel voor de hernieuwing van hun certificaat.  Voor havenfaciliteiten waarvan het certificaat vervalt kan op basis van artikel 5, 4° van de Europese verordening 2004/725,  een tussentijdse regeling worden getroffen.

Erkenningen Instellingen U kunt alle informatie vinden op deze pagina.

 

Maatregelen, adviezen en info van internationale organisaties


Hieronder kunt u nuttige links naar de relevante pagina’s of documenten terugvinden van internationale organisaties en de Europese Unie met betrekking tot de (aanpak van de) huidige Covid-19-pandemie.

Europa

 

Internationale Maritieme Organisatie (IMO)

 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)