Wat heb ik nodig om te mogen varen?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van:

  • het vaargebied;
  • het type en de karakteristieken van het vaartuig;
  • bijzondere omstandigheden.

De tabel hieronder geeft een overzicht van documenten, certificaten enzovoort die van toepassing zijn op de beroepsvaart. Meer informatie vindt u verder op de site.

 

Document indien... Vaargebied
België Rijn
ONDERNEMING
Toegang tot het beroep Nationaal en internationaal goederenvervoer, uitgezonderd: ja ja
Ondernemingsnummer - ja ja
BESTUURDER
Vaarbewijs Vrachtvervoer > of = 20 m, sleepboot, duwboot, > 12 passagiers ja nee
Rijnpatent - i.p.v. vaarbewijs ja
Getuigschrift passagiersvervoer > 12 passagiers ja nee
Radarbrevet radar ja nee
Radarpatent radar i.p.v. radarbrevet ja
ADNR-attest gevaarlijke goederen nee ja
Beperkt certificaat radiotelefonist marifoon ja ja
BEMANNING
Dienstboekje - ja ja
Getuigschrift passagiersvervoer > 12 passagiers ja nee
Verklaring matroos - - -
SCHIP
Meetbrief - ja ja
Communautair certificaat Lengte >= 20 m, Sleep- en duwboten, passagiersschepen, drijvende werktuigen, uitgezonderd veerponten ja i.p.v. certificaat van onderzoek (mits voorwaarden)
Certificaat van onderzoek i.p.v. communautair certificaat ja
Uniek Europees scheepsidentificatienummer Communautair certificaat of certificaat van onderzoek ja ja
Immatriculatie Klein vaartuig ja  
Certificaat van goedkeuring Gevaarlijke goederen ja ja
Exploitatievergunning Vervoer of opslag van goederen, slepen en duwen ja ja
Verklaring Belgische Vloot Vervoer van goederen of personen ja nee
Verklaring Rijnvaart -  i.p.v. Belgische Vloot  ja
Vaartijdenboek -  ja  ja
Olieafgifteboekje -  ja  ja
Vergunning radio-elektrische apparatuur Marifoon ja  ja