Verklaring Belgische vloot – Rijnvaart

Elk binnenvaartuig dat gebruikt wordt of bestemd is voor het goederen- of personenvervoer voor rekening van derden over de scheepvaartwegen van het Rijk, moet voorzien zijn van:

  • een verklaring die stelt dat het vaartuig behoort tot de Belgische vloot of tot een andere vloot van de Europese Unie; of
  • een verklaring die stelt dat het vaartuig behoort tot de Rijnvaart.

Beide verklaringen geven het recht om in een ander land van de Europese Unie binnenlands vervoer te mogen verrichten (cabotage).

Belgische vloot: De verklaring blijft 5 jaar geldig tenzij de gegevens die er op vermeld zijn, wijzigen.

Rijnvaart: De verklaring inzake het behoren tot de Rijnvaart geeft bijkomend het recht om vervoer te verrichten tussen twee plaatsen gelegen aan de Rijn.

De verklaring blijft geldig tenzij de gegevens die er op vermeld zijn, wijzigen.

Voorwaarden

Belgische vloot: Het schip moet teboekgesteld zijn in België en de eigenaar moet onderdaan zijn van de Europese Unie en de woonplaats of maatschappelijke zetel in België hebben.

Rijnvaart: Het schip moet teboekgesteld zijn in België en de eigenaar moet onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de woonplaats of maatschappelijke zetel in België hebben. De eigenaar moet ook in bezit te zijn van een Uniek Europees scheepsidentificatienummer (061.XXXXX).

Aanvraag

Het aanvraagformulier (natuurlijke persoon, rechtspersoon, exploitant Rijnvaart) kunt u onderaan downloaden of bekomen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, Binnenvaart. U vult dit in en stuurt het met volgende bijlagen op naar de FOD Mobiliteit en Vervoer (Binnenvaart):

  • eigendomsbewijs,
  • meetbrief,
  • communautair certificaat of certificaat van onderzoek.

De procedure is gratis. 

Contact

Binnenvaart
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 36 96
Fax: +32 (0)2 277 40 46

E-mail: binnenvaart@mobilit.fgov.be