Fonds voor de Binnenvaart

 

Fonds voor de Binnenvaart – Oproep tot indiening van projecten

Het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de federale Staat en de Gewesten (zie publicaties onderaan) bevat bepalingen met betrekking tot de aanwending van financiële middelen die beschikbaar zijn gebleven bij het Belgisch Fonds voor de binnenvaart (voormalig sloopfonds) als saldo van in het verleden toegekende toelagen of intrestopbrengsten.

Het totaal bedrag van deze resterende financiële middelen bedraagt 1.183.094,33 Euro.

Artikelen 6 en 7 van het samenwerkingsakkoord bepalen dat die middelen kunnen worden benut ter ondersteuning van projecten.

 

Welke projecten?  

“….projecten ten voordele van de Belgische binnenvaart, in het bijzonder in volgende domeinen:

  • Steunverlening aan opleidingscursussen en examenorganisatie ter verwerving van de vakbekwaamheid van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren of ter verkrijging van vaarbewijzen, Rijnpatenten, radarpatenten, ADN-certificaten, verklaringen matroos, enz.;
  • Steun voor de uitrusting van opleidingsschepen met nieuwe informatietechnieken;
  • Onderzoek naar nieuwe technieken die bijdragen tot de verbetering van arbeidsomstandigheden, verhoging van de technische veiligheidseisen en milieuvriendelijke investeringen.”

 

Wie kan projecten indienen?

  • Diensten die deel uitmaken van de federale of gewestelijke administraties;
  • In België gevestigde promotieorganisaties van de binnenvaart;
  • Belgische instellingen die erkende vormingscursussen aanbieden in de sector binnenvaart.

 

Reglement van toekenning

Projecten kunnen worden ingediend tot en met 31 maart 2016. Het reglement van toekenning bevat de nodige informatie met betrekking tot de te volgen procédure voor de indiening van een aanvraagdossier, de voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de wijze waarop de toekenning zal verlopen. U vindt dit reglement hier onderaan (bij publicaties).

 

Een aanvraagformulier voor indiening vindt u hier onderaan bij formulieren.

 

Voor bijkomende informatie kan u zich wenden tot volgende contacten

jan.despiegeleer@mobilit.fgov.be   - Tel. 02/277.36.55

herman.verschueren@mobilit.fgov.be   - Tel. 02/277.36.47

marleen.coenen@mow.vlaanderen.be  - Tel. 02/553.77.32

marc.delaude@spw.wallonie.be  - Tel. 04/220.87.50