Estuaire vaart


Iedere schipper op een binnenschip dat wordt gebruikt voor “estuaire vaart” moet in het bezit zijn van een passend vaarbevoegdheidsbewijs. Deze verplichting geldt ook voor de eerste stuurman en voor iedere officier belast met brugwacht op deze schepen.

Dit vaarbevoegdheidsbewijs is beperkt tot “binnenschepen die ook voor niet-internationale zeereizen worden gebruikt wanneer ingezet binnen 5 zeemijl uit de (Belgische) kust”. De bedoelde reizen omvatten trajecten gaande van de Zeeschelde tot aan de Belgische kusthavens.


Voorwaarden

Om een vaarbevoegdheidsbewijs voor estuair vervoer te verkrijgen, moet men voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • niet jonger zijn dan 21 jaar;
 • een goedgekeurde diensttijd hebben voltooid aan boord van een binnenschip van ten minste 3 jaar;
 • in het bezit zijn van een certificaat GMDSS (beperkt certificaat);
 • een goedgekeurde studie en opleiding hebben voltooid (aangepaste opleiding gebaseerd op STCW A-II/3);
 • lichamelijk geschikt zijn, aan te tonen via een medische verklaring van geschiktheid (zeevaart) afgeleverd door een erkende arts (zie rubriek koopvaardij - medische keuring) of een medische keuring binnenvaart (MEDEX);
 • de retributie voor het vaarbevoegdheidsbewijs betalen.

De diensttijd van 3 jaar moet behaald zijn na het behalen van het vaarbewijs A (waarbij 1 jaar = 180 vaardagen).


Aanvraagprocedure

Een aanvraag moet schriftelijk worden ingediend of via e-mail met:

 • het ingevulde formulier “aanvraag vaarbevoegdheidsbewijs estuaire vaart” (zie onder),
 • kopie ID-kaart of geldig paspoort,
 • kopie geldige medische keuring zeevaart of binnenvaart (maximum geldigheid 2 jaar na onderzoeksdatum), zie lijst “erkende artsen koopvaardij” of via MEDEX,
 • 2 recente pasfoto’s (paspoortformaat, volgens eisen voor officiële documenten), of 1 x digitaal in JPG, JPEG of TIFF)
 • kopie geldig GMDSS-certificaat (STCW-voorschrift A-IV/2),
 • kopie vaarbewijs A (met aantekening “R”) of Groot Vaarbewijs of Rijnschipperspatent (blijft geldig tot de leeftijd van 65 jaar),

en: getuigschrift van een erkende opleiding “estuaire vaart” (Scheepvaartschool, Naviclass Temse),

of: een geldig vaarbevoegdheidsbewijs A-II/3 voor officieren belast met brugwacht of zeeschepen met een brutotonnage van minder dan 500, die worden gebruikt voor reizen nabij een kust,

of: kopie laatste, geldige Schippersvergunning (afgegeven volgens dienstnorm B-V/5);

 • bewijs van drie jaar vaarttijd op een binnenschip,
 • eventueel AD(N)R-certificaat, eventueel RADAR-diploma (of aantekening op vaarbewijs).

Het volledige dossier met bijlagen kan u opsturen naar het kantoor of afgeven bij FOD Mobiliteit en Vervoer, Schepenbeheer Antwerpen, Posthoflei 5, 2600 Berchem.


Herhalingscursussen

Verplichting opgelegd door STCW-verdrag (versie 2010), vijfjaarlijks te herhalen: indien in het bezit van een ADN-certificaat alleen “personal survival techniques” anders ook “elementary fire fighting”.


Procedure verlenging

Vereiste documenten:

 • ingevuld aanvraagformulier “vaarbevoegdheidsbewijs estuaire vaart”,
 • kopie van geldige medische keuring voor zeevarenden of binnenvaart (max. geldigheidsduur 2 jaar),
 • kopie van geldig certificaat GMDSS ROC (restricted operator’s certificate),
 • 2 recente pasfoto’s (of 1 x digitaal in JPG of JPEG, >150 dpi, >20 KB),
 • kopie certificaat van herhalingscursus “personal survival techniques” VI/1-1, “elementary fire fighting “ VI/1-2,
 • een goedgekeurde diensttijd hebben voltooid aan boord van een binnenschip van ten minste 1 jaar (180 D) gedurende de laatste 5 jaar.


Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Schepenbeheer Antwerpen
Posthoflei 5
2600 Berchem
Tel: + 32 (0)3 286 68 90
Mail: stcw95@mobilit.fgov.be