Aanmelding nieuwbouw

In te vullen formulier voor een nieuw gebouwd of ingevoerd binnenschip

 

Overeenkomstig de wet van 3 juni 2014 betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart en het koninklijk besluit van 24 februari 2016 houdende vaststelling van de modaliteiten van de kennisgeving inzake het in gebruik nemen van nieuw gebouwde of ingevoerde binnenschepen, moet iedere eigenaar of exploitant de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Scheepvaart, op de hoogte brengen van zijn intentie om een vaartuig dat gewoonlijk gebruikt wordt of bestemd is om gebruikt te worden op de binnenwateren met het oog op het vervoer en/of de opslag van goederen, met inbegrip van het duwen en slepen, in de vaart te brengen.

 

Daartoe moet de eigenaar of de exploitant van dit binnenschip het onderstaande formulier met de volgende inlichtingen invullen:

 

Gegevens m.b.t. de eigenaar of de exploitant:

 • Naam
 • Adres
 • Ondernemingsnummer/ Rijksregisternummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Gegevens m.b.t. het schip:

 • Naam van het schip
 • Type van het schip
 • Gepland maximum laadvermogen
 • Gepland motorvermogen
 • Plaats en land van de werf waar het casco zal worden gebouwd
 • Plaats en land van de werf waar het afgewerkte schip zal worden te water gelaten
 • In geval van invoer van een bestaand schip van buiten de Europese Unie: land van oorsprong
 • Vermoedelijke datum van in exploitatie nemen
 • Land waar het schip te boek zal worden gesteld

 

Het formulier moet per e-mail worden teruggestuurd (zie e-mailadres op formulier).

 

Contact

Binnenvaart

Vooruitgangstraat 56

1210 Brussel

E-mail: binnenvaart@mobilit.fgov.be

Tel.: 02 277 36 55