Retributies zeeschepen

 

Vanaf 28 september 2020 zijn nieuwe retributies van toepassing voor de prestaties van het Belgisch Scheepsregister.  Er wordt nog steeds gewerkt met betalingsuitnodigingen waarvoor betaling moet ontvangen zijn vooraleer het Belgisch Scheepsregister kan overgaan tot het leveren van de prestaties. De retributies zijn als volgt:

 

 • Voor elke formaliteit, waaronder de inschrijving van akten en vonnissen, is een retributie van 50 euro verschuldigd.

 

 • voor de inschrijving van een akte of vonnis die een eigendomsrecht vestigt op een zeeschip is volgende retributie cumulatief verschuldigd:
  • 1° een vast bedrag van 500 euro;
  • 2° voor elke NT tot 1.000: 1 euro per NT;
  • 3° voor elke NT vanaf 1.001 tot en met 10.000: 0,5 euro per NT;
  • 4° voor elke NT vanaf 10.001 tot en met 20.000: 0,15 euro per NT;
  • 5° voor elke NT vanaf 20.001 tot en met 40.000: 0,1 euro per NT;
  • 6° voor elke NT vanaf 40.001: 0,05 euro per NT.

 

Voor zeeschepen in aanbouw is enkel het vast bedrag van 500 eur onder 1° verschuldigd. Bij definitieve registratie bij oplevering van het zeeschip is enkel de retributie onder 2° tot en met 6° verschuldigd.

 

Indien de eigendomsvestiging betrekking heeft op een eigendomsaandeel van minder dan 50% is enkel het bedrag bedoeld onder 1°,  verschuldigd

 

Indien de inschrijving van een eigendomsrecht het gevolg is van een handeling bedoeld in boek 12 of boek 13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en indien voor het schip reeds een volledige cumulatieve retributie voor de vestiging van een eigendomsrecht bij registratie werd betaald, is enkel het vast bedrag van 500 euro verschuldigd.

 

 

 • Voor de inschrijving van scheepshypotheken is volgende retributie verschuldigd:
  • 1° voor een bedrag met ingeschreven waarde tot en met 50.000 euro: 150 euro;
  • 2° voor een bedrag met ingeschreven waarde van meer dan 50.000 euro tot en met 500.000 euro: 250 euro;
  • 3° voor een bedrag met ingeschreven waarde van meer dan 500.000 euro tot en met 1.000.000 euro: 500 euro;
  • 4° voor een bedrag met ingeschreven waarde van meer dan 1.000.000 euro tot en met 10.000.000 euro: 1.000 euro;
  • 5° voor een bedrag met ingeschreven waarde van meer dan 10.000.000 euro: 2.000 euro.

 

 • Voor de volledige doorhaling van een scheepshypotheek een retributie van 150 euro verschuldigd.

 

 • Voor de inschrijving van een zeeschip in het rompbevrachtingsregister is een retributie van 1.500 euro verschuldigd, te vermenigvuldigen met het aantal jaren van de rompbevrachtingsduur. Indien de rompbevrachting een deel van een jaar bevat, wordt dit deel voor een volledig jaar aanzien.

 

 • Voor de aflevering van getuigschriften, afschriften en gegevens is een retributie van 50 euro verschuldigd.

 

 • Voor elke bekendmaking bedoeld in artikel 1.1.3.1, § 1, van het Belgisch Scheepvaartwetboek is een retributie van 150 euro verschuldigd door diegene die de bekendmaking aanvraagt.