Inschrijving buitenlands rompbevrachtingsregister

Principes

 

  • Een geregistreerd zeeschip mag alleen in een buitenlands rompbevrachtingsregister ingeschreven worden als het Belgisch Scheepsregister daarin heeft toegestemd.

 

  • Het recht de Belgische vlag te voeren wordt geschorst voor de duur van de rompbevrachting die aanleiding heeft gegeven tot toestemming.

 

  • De toestemming wordt niet verleend tenzij de volgende voorwaarden zijn vervuld :

 

  1° de rompbevrachtingsovereenkomst vermeldt dat :

a) de rompbevrachter de huur van het betrokken zeeschip niet mag overdragen en het schip niet door middel van een nieuwe rompbevrachting mag ondervervrachten nadat het Belgisch Scheepsregister en de hypothecaire schuldeisers daarin uitdrukkelijk en voorafgaand hebben toegestemd;

b) het zeeschip niet mag worden geregistreerd in een andere Staat dan die van het betrokken buitenlands rompbevrachtingsregister;

c) de rompbevrachter de naam van het zeeschip niet mag wijzigen en het ook niet onder een andere naam in het rompbevrachtingsregister mag laten registreren;

 2° de aanvraag tot toestemming vergezeld gaat van een schriftelijke verklaring van elke ingeschreven hypothecaire schuldeiser waarbij hij uitdrukkelijk met de rompbevrachting die het voorwerp uitmaakt van de bevrachtingsovereenkomst instemt;

3° de wetgeving van de Staat waar de rompbevrachting wordt geregistreerd, voldoet aan de volgende voorwaarden:

a) de eigendom van het zeeschip en de hypotheken die het bezwaren, alsook hun rangregeling en de uitvoeringsmaatregelen, blijven uitsluitend beheerst door de wet van het register van oorsprong;

b) de eigendom en de eigenaar van het betrokken zeeschip zijn en blijven geregistreerd in het register van oorsprong;

             c) inschrijvingen die het zeeschip bezwaren kunnen enkel worden genomen in het register van oorsprong;

               d) het register waar de rompbevrachting wordt geregistreerd verwijst naar het register van oorsprong;

e) tijdens de rompbevrachting moet het zeeschip de vlag voeren van de Staat waar de rompbevrachting is geregistreerd en moet het een document aan boord hebben dat het recht op die vlag bewijst en dat werd afgeleverd door of namens de overheid van die Staat;

f) de ontbinding van de rompbevrachtingsovereenkomst, welke ook de oorzaak daarvan zij, stelt van rechtswege een einde aan de registratie van de rompbevrachting;

 

 

Procedure

 

De aanvraag van de toestemming wordt door de eigenaar ingediend bij het Belgisch Scheepsregister via het  Formulier 94 (DOCX, 93.5 KB).

 

Van het aanvraagformulier worden twee origineel ondertekende exemplaren overgemaakt aan het Belgisch Scheepsregister. Als het via een digitale gecertificeerde handtekening ondertekend wordt, is één exemplaar dat via e-mail verzonden wordt voldoende.

 

De lijst van documenten die moeten worden bezorgd aan het Belgisch Scheepsregister kan u ook  hier (PDF, 191.88 KB) (DOCX, 17.84 KB) downloaden.

 

Als de buitenlandse rompbevrachting wordt beëindigd vóór de einddatum van de rompbevrachtingsovereenkomst, dient u daarvoor een aangifte ( Formulier 94bis (DOCX, 88.44 KB)) in op het Belgisch Scheepsregister.